17.08.17

ODRAZ kao primjer dobre prakse ruralnog razvoja u knjizi Civilno društvo i pozitivne promjene

Nova knjiga autora prof.dr.sc. Gojka Bežovana i doc.dr.sc. Jelene Matančević tematizira suvremenu ulogu civilnog društva kao dionika socijalnog, ekonomskog i političkog razvoja te pokretača pozitivnih društvenih promjena. Među primjerima dobre prakse nalazi se i ODRAZ kao pionir pristupa ruralnom razvoju LEADER u Hrvatskoj.

Knjiga ˝Civilno društvo i pozitivna promjena˝ izašla je u srpnju 2017., a u njoj se raspravlja uloga civilnog društva kao čimbenika suvremenih društvenih promjena; nudi obuhvatan pregled značajnijih komparativnih istraživanja civilnog društva i neprofitnog sektora. nudi detaljan prikaz istraživačkih nalaza temeljem posljednjeg međunarodnog komparativnog istraživanja CIVICUS-ov Indeks civilnog društva; tematizira se razvoj i dometi modela kombinirane socijalne politike u Hrvatskoj te se preispituju potencijali i doprinos civilnog društva pozitivnim društvenim promjenama.

U potpoglavlju o sektorskoj komunikaciji ODRAZ je naveden kao primjer dobre prakse ruralnog razvoja zbog stvaranja lokalnih međusektorskih razvojnih partnerstava. Sektorska komunikacija prikazuje razmjere i intenzitet komunikacije i suradnje između organizacija.

U tekstu se navodi kako je ODRAZ, zajedno sa još šest udruga, 2006. osnovao Hrvatsku mrežu za ruralni razvoj - HMRR radi promocije pristupa EU ruralnom razvoju LEADER. Iskustvo je pokazalo da LEADER može donijeti promjene u dnevnom životu ljudi u ruralnim krajevima. Stvaranje lokalnih međusektorskih razvojnih partnerstava, nazvanih lokalne akcijske grupe (LAG) originalan je i važan dio ovog pristupa. S okupljanjem susjednih zajednica u ruralnom području ODRAZ je započeo jačanjem svijesti o vrijednosti područja te mogućnosti i sposobnosti lokalnih ljudi da se udruže, surađuju i učine nešto sami za razvoj svoje mikroregije. Danas u Hrvatskoj djeluje više od 60 LAG-ova i obuhvaćen je gotovo cijeli ruralni prostor Hrvatske. LAG-ova je još potrebna pomoć, nova znanja i vještine te ODRAZ održava takve edukacije, ponajprije vezano za načela održivog razvoja, organiziranje zajednice, strateškog planiranja i pisanje projekata.

PRVI PRVI

PRVI_0002

 
civilno društvo