28.11.11

ODRAZ i projekt CIVITAS ELAN na Regionalnoj konferenciji o financiranju municipalnog razvoja MUNICIPAL DEVELOPMENT ARENA 2011

Lidija Pavić- Rogošić predstavila je aktivnosti i rezultate projekta CIVITAS ELAN u Zagrebu, a Zdenka Šimonovič iz Grada Ljubljane, koordinatorica cijelog projekta govorila je u panelu o koristima i izazovima za gradove od sudjelovanja u ovakvom velikom i kompleksnom projektu, financiranom iz 7. okvirnog programa EU za istraživanje i razvoj.

Konferencija Municipal Development Arena 2011 održana je 22. studenoga 2011. u Zagrebu, u organizaciji Infoarena Grupe i Europske banke za obnovu i razvoj.

Glavne teme konferencije, na kojoj je bilo prijavljeno preko 100 sudionika, bile su:

  • Fiskalna decentralizacija i regulatorna reforma - Poučci iz regije
  • Isporuka municipalnih usluga u 21. stoljeću
  • Pretpristupni i drugi fondovi Europske unije
  • Mobilizacija strateškog operativnog kapitala i ekspertiza - Javno-privatna partnerstva

Prezentaciji projekta CIVITAS ELAN i ostalim prezentacijama s konferencije možete pristupiti na sljedećem linku: http://www.infoarena.hr/prezentacije/MUNICIPAL_DEVELOPMENT_ARENA_2011.zip

 
ODRAZOVE vijesti