20.03.17

Napredak politika ruralnog razvoja u Jugoistočnoj Europi: Periodični osvrt

Ovaj periodični osvrt rezultat je suradnje predstavnika organizacija civilnog društva koje se bave ruralnim razvojem na području pet država: Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije. Osvrt je izradio ODRAZ u suradnji s nacionalnim koordinatorima u sklopu projekta "Platforma za ruralni razvoj Jugoistočne Europe".

Izradom Periodičnog osvrta željelo se postići sljedeće:

  • usporedno pratiti stanje na ruralnom području, pomake u planiranju i provedbi ruralnog razvoja te potrebe koje se s tim u vezi javljaju  u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i Srbiji uzimajući u obzir iskustvo koje je Hrvatska stekla na putu pristupa u EU,
  • omogućiti dionicima / akterima ruralnog razvoja u zemljama Platforme bolje razumijevanje i uvid u rezultate procesa ruralnog razvoja u drugim dijelovima područja kao polazište za razmjenu primjera dobre prakse i drugih iskustava, pokretanje zajedničkih pristupa, akcija i projekata kao i za poboljšanje procesa ruralnog razvoja u vlastitoj zemlji i na širem prostoru Jugoistočne Europe (JIE),
  • osvijetliti podudarnosti i razlike na području ruralnog razvoja među zemljama Platforme te uspostaviti model uspješne suradnje u stalnoj komunikaciji s akterima ruralnog razvoja na lokalnoj razini,
  • ukazati donositeljima odluka na europskoj i regionalnoj razini te na nacionalnim razinama na stanje u ruralnim područjima ovih pet zemalja i prenositi im poruke i preporuke lokalnih dionika.

Izrada periodičnog osvrta "Napredak politika ruralnog razvoja u Jugoistočnoj Europi - Periodični osvrt" jedna je od aktivnosti projekta "Platforma za ruralni razvoj Jugoistočne Europe" koji  se provodio u razdoblju od 1. studenog 2015. - 31. prosinca 2016. Nositelj projekta bila je Hrvatska mreža za ruralni razvoj-HMRR, a financirala ga je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

Periodični osvrt je pripremila Višnja Jelić Műck iz ODRAZ-a u suradnji s nacionalnim koordinatorima Biljanom Arambašić (CARD, Bosna i Hercegovina), Ratkom Batakovićem (Mreža za ruralni razvoj Crne Gore), Marinom Koprivnjak (Hrvatska mreža za ruralni razvoj - HMRR, Hrvatska), Petrom Gjorgievskim (Mreža za ruralni razvoj Makedonije) i Draganom Roganovićem (IDA, Srbija).

Uz Hrvatsku, koja je od 2013. članica EU-a, ostale zemlje Platforme u različitim su fazama uključenosti u proces pristupa EU-u. Crna Gora, Makedonija i Srbija imaju status zemalja kandidatkinja, a Bosna i Hercegovina potencijalne kandidatkinje. Prijenos i razmjena iskustava u vezi s prilagodbom europskom pravnom okviru, primjena prokušanih razvojnih modela i korištenje novih mogućnosti financiranja ruralnog razvoja stoga su u fokusu zajedničkog rada zemalja članica Platforme.

* Periodični osvrt dostupan je OVDJE.

 
ODRAZ-ovi projekti