11.03.20

Na Ekonomskom i Grafičkom fakultetu održana radionica "Od ideje do projekta"

U ožujku smo na Grafičkom i Ekonomskom fakultetu u Zagrebu održali radionicu ˝Od ideje do projekta: upravljanje projektnim ciklusom - pristup logičke matrice".  Studenti dva fakulteta su se kroz teorijski i praktični rad upoznali s fazama upravljanja projektnim ciklusom i stekli znanja i vještine za pisanje projektnog prijedloga.

Radionica na Grafičkom fakultetu održana je 4. ožujka, a na Ekonomskom fakultetu 10. ožujka.

Ciljevi radionice bili su:

  • Upoznati sudionike s pojmom upravljanja projektnim ciklusom (UPC)
  • Objasniti postupak pripreme za izradu projekta
  • Detaljno obrazložiti pristup logičke matrice (okvira) kao osnove UPC-a
  • Objasniti obrasce Europske komisije za pisanje prijedloga projekata
  • Predstaviti osnove praćenja i vrednovanja

Po završetku obuke sudionici su usvojili znanja o europskom pristupu osmišljavanju i izradi projekta, upoznali se sa svim fazama upravljanja projektnim ciklusom, stekli jasnu predodžbu o tome kako pristup UPC mogu primijeniti na svojoj projektnoj zamisli te stekli znanja i vještine za pisanje projektnog prijedloga na zadanom obrascu.

Metodologija koja se koristila tijekom treninga, a koja je uključivala participativni pristup s prezentacijama, poticanje rasprave i povratne informacije te grupne i pojedinačne zadatke pokazala se kao dobar odabir, jer su sudionici kroz vlastito aktivno uključivanje i propitkivanje bolje savladali prezentirane teme.

O projektu "Odrazi se znanjem - pokreni zajednicu" više saznajte OVDJE.

 
OdraziSeZnanjem