25.09.18

Mreža za ruralni razvoj – ponovo na startu

20. rujna 2018. u Zagrebu je u organizaciji Ministarstva poljoprivrede održan  sastanak članova Mreže za ruralni razvoj. Nadamo se i priželjkujemo da ovaj sastanak označi početak stvarnog djelovanja Mreže koja je bila formalno uspostavljena još 2011. godine.

Pozivu na sastanak odazvalo se četrdesetak od nešto više od 300 članova Mreže. Primjetno je bilo nastojanje Uprave za ruralni razvoj da sastanak protekne u otvorenom dijalogu, transparentno i bez zastoja, da se pitanja rješavaju dogovorom te omogući što skoriji početak djelovanja Mreže.

Sastanak je izravno prenošen internetom. Poveznica:https://ruralnirazvoj.hr/ukljucite-se-u-live-streaming-sastanka-mreze-za-ruralni-razvoj/

Nakon kratkog uvodnog pozdrava pomoćnik ministra Krešimir Ivančić ocijenio je dosadašnju provedbu Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Naveo je poboljšanja u načinu provedbe Programa - pojednostavljene procedure (2-fazna prijava, jasnija i ujednačena pravila prihvatljivosti), kraći rok obrade zahtjeva i dr. o čemu svjedoči  znatno smanjen broj prigovora na natječaj. Uspješnost provedbe Programa uvjerljivo je potkrijepio prikazom ostvarenih učinaka - 1.600 radnih mjesta, završetak razminiranje poljoprivrednih površina (55 km2) u skoroj budućnosti, broj ugovorenih polica osiguranja i dr. Korisnicima je najatraktivnija bila mjera 4., broj prijava je uvelike premašilo raspoloživa sredstva. Ukupno 89% programskih sredstava stavljeno je dosad na raspolaganje korisnicima, 56% sredstava je ugovoreno, a 27% isplaćeno.

S LAG-ovima se kasnilo. Do danas je 50 od ukupno 54 LAG-a raspisalo natječaje. Na kraju je prikazan Indikativni plan - raspis mjera do kraja godine. Otvarat će se prostor za više-fondovski pristup proširenjem na područje regionalnog razvoja, po mogućnosti i na socijalno područje.

Vrijedi pogledati prezentaciju!

U nastavku je Ivan Ciprijan pojasnio organizacijske, tehničke i financijske uvjete rada Mreže za ruralni razvoj. Istaknuo je potrebu urednog vođenja članstva, uvođenja kontinuirane komunikacije s članovima i korištenja elektroničkog izjašnjavanja kako bi se što većem broju članova omogućilo sudjelovanje u predlaganju aktivnosti, komentiranju te izradi dokumenata i planova.

Moderatorica sastanka, Željka Gudelj Velaga obavijestila je o novom Pravilniku o Mreži za ruralni razvoj koji je Ministarstvo donijelo u srpnju 2018. kako bi Mreža što prije profunkcionirala. U tom smislu zalaže se za hitan izbor Upravljačkog odbora i mogućnost dodjele sredstava za manje ad-hoc aktivnosti korisnika do kraja ove godine. Obavijestila je o sastavu Tajništva Mreže koje čine:

  • Vedrana Mikić, voditeljica službe,
  • Ivan Ciprijan, voditelj odjela,
  • Marina Mamić (trenutno na porodiljnom dopustu) i
  • Josip Katić.

U raspravi su razmotrena pitanja provjere i ažuriranja podataka o članstvu, osnivanja tematskih radnih skupina (obvezna je samo tematska skupinu za CLLD / LEADER, a dosad je bila uspostavljena samo skupina za inovativno partnerstvo), ažuriranja okvirnog Akcijskog plana i izrade Godišnjeg plana rada u 2019. Podržano je nastojanje da se poboljšanja dogovaraju u hodu. Prva sjednica novog Upravljačkog odbora trebala bi se održati za desetak dana. Prijava u članstvo ostaje otvorena. Koncem listopada Tajništvo će provjeriti stanje i promjene članstva.

Pomoćnik ministra Ivančić predstavio je prijedlog novih uredbi Europske komisije za programsko razdoblje 2021.-2027. (prijedlog uredbi na engleskom i hrvatskom jeziku objavljen je na web-stranici Mreže). Smatra da ne treba uveličavati značenje smanjene potpore - smanjenje za Hrvatsku iznosi oko 3,5%. Bitna je promjena povezivanje I. i II. stupa u jedinstveni Strateški plan ZPP-a. Ne treba se bojati ni ograničenja najvišeg iznosa potpore kod izravnih plaćanja, jer to pogađa mali broj korisnika. Nema značajnih novosti, pretežno se radi o promjeni rječnika. U fokusu će biti rezultati. Najmanje 5% ukupnog doprinosa EPFRR-a treba izdvojiti za LEADER.

Nakon stanke za ručak pristupilo se izborima članova Upravljačkog odbora između kandidata nominiranih u osam organizacijskih oblika. Dogovoreno je da kandidat s najvećim brojem glasova postaje član, a sljedeći po broju glasova zamjenik člana Upravljačkog odbora. U nekim skupinama bio je samo jedan kandidat. Izbor nedostajućeg kandidata za člana (u skupini tijela državne uprave) odnosno zamjenika (u više skupina) provest će se naknadno elektroničkim putem. Kandidati su se ukratko predstavili prije izbora.

U skupini organizacijskih oblika udruge i komore vezane uz poljoprivredu i ruralni razvoj izabran je jedini kandidat Nebojša Jerković koji nije sudjelovao na sastanku. U skupini lokalnih akcijskih grupa za članicu UO-a izabrana je Sanja Krištofić iz LAG-a Međimurski doli i bregi. Zamjenik je Ivan Čupić iz LAG-a Laura.

 
OdraziSe