16.03.20

Gostujuća predavanja na fakultetima o radu udruga i iskustvu provedbe društveno korisnog učenja

Gostujuća predavanja na fakultetima organizirana su nakon završetka studentskog angažmana u udrugama, sa svrhom predstavljanja rezultata zajedničke suradnje studenata i  udruga široj populaciji studenata i nastavnika.

Ovim predavanjima se željelo prikazati na koji sve način udruge doprinose zajednici i društvu te potaknuti akademsku zajednicu, nastavnike, studente i organizacije civilnog društva na razvoj održivog partnerskog odnosa temeljem iskustva sudionika projekta i postignutih rezultata primjenom metode DKU-a.

 
OdraziSeZnanjem