11.04.19

[Zabilježite datum] Najava treninga o SUMP-ovima 2.0 za predstavnike gradova i ostale dionike iz Hrvatske

CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE i Grad Koprivnica, hrvatski partner projekta CIVITAS Prosperity pozivaju predstavnike gradova i ostale dionike uključene u integrirano planiranje prometa da rezerviraju termin za trening o Planovima održive urbane mobilnosti 2.0, koji će se održati od 3. do 4. lipnja 2019. u Rijeci.

Naglasak će biti na interaktivnom i terenskom radu te aktualnim temama planiranja prometa, kao što su:

  • stanje i budućnost Planova održive urbane mobilnosti (SUMP)
  • kako dobiti političku podršku za integrirano planiranje prometa
  • kako se nositi sa SUMP-ovima u malim gradovima i općinama
  • kako povezati integrirani promet i prostorno planiranje
  • kako komunicirati s javnošću i uključiti ih u pripremu i provedbu SUMP-ova
  • korištenje javnih prostora u planiranju prometa
  • planiranje intermodalnosti

Edukacija će započeti 3. lipnja u popodnevnim satima i završiti 4. lipnja u popodnevnim satima. Trošak smještaja i putovanja pokrivaju sudionici. Trošak ručka 4. lipnja pokriva organizator.

/// Više informacija o treningu i obrasci za prijavu bit će dostupni na web stranici mreže CIVINET i ODRAZ-a do kraja travnja 2019.

 
CIVINET