02.05.18

[CIMULACT] Uključivanje građana daje jedinstveni doprinos društveno utemeljenim istraživanjima

Komparativna analiza između istraživačkih tema CIMULACT-a u kojima su sudjelovali građani i stručnih studija predviđanja pokazuje da uključivanje građana daje holističko i društveno utemeljene perspektive koje najčešće nedostaju mnogim stručnim studijama. To ilustrira potrebu za širim sudjelovanjem javnosti prilikom kreiranja budućih javnih politika i definiranja tema o kojima će se raspravljati.

Dok stručnjaci u istraživačkim politikama nastoje staviti naglasak na tehnološka dostignuća, građani upućuju na vrijednosti čovjeka i zajednice. Ovo je glavni zaključak dubinske komparativne studije između stručnih izvještaja i 46 istraživačkih tema razvijenih tijekom projekta CIMULACT u kojem je sudjelovao velik broj građana.

46 prijedloga građana za istraživačke teme uspoređivane su kvantitativnim i kvalitativnim analizama s ukupno 16 izvještaja koje su razvili stručnjaci s ciljem utjecaja na kreativne procese Okvirnih programa za istraživanje EU-a (FP8 i  FP9).

Aaron Rosa, partner CIMULACT-a i glavni autor izvještaja, objašnjava da su CIMULACT-ove teme istraživanja općenito bile dobro zastupljene u stručnim izvještajima. Međutim, stručnjaci su se usredotočili na ekonomske i tehničke aspekte, dok su građani uveli perspektive s ljudskog i društvenog gledišta:

˝U istraživačke teme CIMULACT-a uključen je svaki trend, faktor ili tehnologija s potrebnom ljudskom perspektivom na društveni utjecaj. To se ne može zanemariti˝, kaže Aaron Rosa.

Na taj način komparativna analiza ukazuje na očite razlike između sadržaja i namjere CIMULACT-a u usporedbi sa stručnim izvještajima o predviđanjima, koja prema Rosi ilustrira važnost uključivanja metodologija koje se temelje i na sudjelovanju stručnjaka i na uključivanja građana u buduća istraživanja:

˝Stručnjaci i građani često se susreću s društvenim izazovima iz različitih kutova, ali jedan nije važniji od drugog - oni su međusobno povezani!˝

Cijeli izvještaj dostupan na: cimulact.eu/publications/

 
CIMULACT