9. sastanak Savjetodavnog odbora EU-Hrvatska (ZSO)

9. sastanak održan je u Bruxellesu 21. lipnja 2011.

8. sastanak Savjetodavnog odbora EU – Hrvatska

U Zagrebu je 27. siječnja 2011. održan 8. sastanak Zajedničkog savjetodavnog odbora EU-Hrvatska.

7. sastanak Savjetodavnog odbora EU-Hrvatska

U Bruxellesu je 8. travnja 2010. održan 7. sastanak Zajedničkog savjetodavnog odbora EU-Hrvatska.

6. sastanak Zajedničkog savjetodavnog odbora EU - Hrvatska

Zajednički savjetodavni odbor EU - Hrvatska osnovan je u veljači 2007., a čini ga po šest predstavnika iz Europskog gospodarsko socijalnog odbora (EGSO) te šest predstavnika iz Hrvatske (udruge po...

5. sastanak EU Hrvatska zajedničkog savjetodavnog Odbora

U Pragu se 5. svibnja 2009. održao peti sastanak Zajedničkog savjetodavnog odbora EU Hrvatska. Odbor ima 12 članova - šest predstavnika Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) i šest hrv...

4. sastanak Zajedničkog savjetodavnog odbora EU - Hrvatska

Zajednički savjetodavni odbor EU - Hrvatska osnovan je u veljači 2007., a čini ga po šest predstavnika iz Europskog gospodarsko socijalnog odbora (EGSO) te šest predstavnika iz Hrvatske (udruge po...

Osnovan Zajednički odbor civilnog društva EU i Hrvatske

U veljači 2007. osnovan je Zajednički odbor civilnog društva EU i Hrvatske, kojeg čini po šest predstavnika iz EU te šest predstavnika iz Hrvatske (poslodavci, sindikati, ostale organizacije civil...