08.02.18

Sudjelovali smo na sastanku Stručne skupine EGSO-a za poljoprivredu, ruralni razvoj i okoliš

Na dnevnom redu sastanka Stručne skupine EGSO-a za poljoprivredu, ruralni razvoj i okoliš održanog u Bruxellesu 6. veljače 2018. bilo je nekoliko zanimljivih pitanja. Donosimo kratki izvještaj, koji je pripremila Višnja Jelić Műck.

Na zahtjev Europske komisije članovi NAT-a pripremili su mišljenje "Poticanje nedržavnih aktera na poduzimanje klimatskih mjera". Izraz nedržavni akteri obuhvaća organizacije i ustanove koje nisu na nacionalnoj razini uključujući i regionalne i lokalne vlasti. Zadnjih godina zamijećen je znatan porast broja, opsega i učinaka aktivnosti pripadnika te skupine na području suzbijanja nepovoljnog utjecaja klimatskih promjena. Koncentracija stakleničkih plinova u atmosferi i dalje raste, a provedba državnih politika ne postiže očekivane rezultate. Mjere na terenu provode nedržavni i podnacionalni akteri  koji djeluju "odozdo", a mnogi od njih, posebice oni mali i novi, provode inovativne, originalne i učinkovite zahvate. EGSO stoga  predlaže uspostavljanje internetske platforme, događaja na visokoj razini ili dodjele nagrada sa svrhom poticanja doprinosa nedržavnih aktera, a u nastojanju da mjere zaštite klime postanu uobičajena praksa.

Članovi Stručne skupine razmijenili su mišljenja o postupanju u vezi s prezentacijom "Deklaracije o pravima seljaka i ostalih osoba koje rade u ruralnim područjima" (The UN Declaration on the rights of peasants and other people working in rural areas) Vijeću UN-a za ljudska prava u Ženevi. U raspravi su iznesena različita mišljenja i sudovi, od podrške deklaraciji, do ocjene o njenoj nerelevantnosti za Europu. Istican je problem nejednakosti "malog čovjeka" iz ruralnog kraja i moćnih predstavnika agro-biznisa, problem napuštanja i zapuštanja ruralnog prostora, pitanja socijalne i ekonomske sigurnosti, zaštite kulturnog nasljeđa i očuvanja ravnoteže u okolišu. Problemi uvelike prelaze okvir mogućih učinaka mjera poljoprivredne politike, no treba ustrajati u traženju najboljih rješenja koordiniranom akcijom različitih resora.

U okviru preliminarne rasprave o Komunikaciji Komisije "Budućnost hrane i poljoprivrede", COM(2017) 713 final, članovi Skupine izložili su ključna očekivanja od nove Zajedničke poljoprivredne politike (CAP): novi su izazovi ciljevi održivog razvoja i CAP 21; potrebna su bitna pojednostavljenja i odgovarajuća financijska potpora; treba računati s ograničenjima uključujući financijske rezove i veće potrebe zaštite okoliša. Nužno je  pravodobno odrediti i strogo se pridržavati vremenskog okvira s naglaskom na pravodobnim isplatama.

 
EGSO