20.10.17

Program rada Europske komisije za 2018. i doprinos EGSO-a

Na listopadskoj plenarnoj sjednici Europskog gospodarskog i socijalnog odbora sudjelovao je Frans Timmermans, prvi potpredsjednik EK zadužen za donošenje boljih propisa, međuinstitucijske odnose, vladavinu prava i Povelju o temeljnim pravima. Razgovaralo se o Programu rada EK za sljedeću godinu.

Timmermans je naveo da, iako je gospodarska kriza u većini zemalja EU gotova te je otvoreno 8 milijuna novih radnih mjesta, građani nisu zadovoljni jer nejednakosti u društvima rastu. "Ljudi imaju osjećaj da gube kontrolu i da nemaju utjecaj na događaje koji se dešavaju u njihovo ime. Stoga trebamo viziju društva u kojoj građani imaju nadzor nad svojom sudbinom."

Smatra da je potrebno surađivati jer niti jedna država se ne može sama boriti npr. protiv klimatskih promjena. U EU postoji potreba za kolektivnim djelovanjem. "Postoje dvije vrste igrača - oni koji su shvatili i oni koji nisu shvatili da su mali." Ono što nas u EU spaja je želja za socijalnom pravdom u društvu.

Tome može pridonijeti kružno gospodarstvo, jedinstveno digitalno tržište te snažan stup socijalnih prava u Europi.U svom odgovoru, članovi EGSO-a su izrazili zadovoljstvo što je Timmermans stavio naglasak na stup socijalnih prava, jer on pridonosi stjecanju povjerenja građana. Tome treba posvetiti pažnju tijekom europskog semestra, stavljanjem u fokus kvalitetna ulaganja i kvalitetna radna mjesta, a ne samo na stvaranje novih.Razgovaralo se i o migracijama, reviziji procesa Europske građanske inicijative, važnosti sudjelovanja organizacija civilnog društva u oblikovanju i analizi učinaka pojedinih politika.Dodatno je ukazano na manjak transparentnosti u radu EK te potrebu uvođenja Globalnih ciljeva održivog razvoja u sve politike te njihovo provođenje.

U svom odgovoru, Timmermans je naveo da prvi put u 10 godina EK predlaže stup socijalnih prava. "Bio je podcijenjen socijalni učinak godpodarske krize i jačanje nezadovoljstva ljudi, što je pogodovalo rastu populizma."Spomenuo je 4. industrijsku revoluciju koja će iz temelja promijeniti naše radno okruženje. Nema područja koje neće biti snažno zahvaćeno ovim promjenama, stoga je potrebno prilagođavati se promjenama u društvu i osigurati socijalno-ekonomsku sigurnost, npr. omogućiti svima stjecanje novih vještina. "Pitanje je jesmo li spremni na implikacije novih tehnologija i robotizacije.", rekao je Timmermans. Naglasio je da je nužna pomoć socijalnih partnera, a prilikom procjene učinka politika, treba napraviti i socijalnu. "Poštivanje temeljnih prava i vladavina prava su važni za cijelu Europu."

Osvrnuo se i na održivi razvoj te Globalne ciljeve održivog razvoja koji predstavljaju "međunarodno priznati alat" te "sve što radimo do 2020. treba voditi prema tome, dosljedno onome što je zacrtano u Programu 2030.:

  • energetska unija i obnovljivi izvori energije; kružna ekonomija- jedinstveno digitalno tržište
  • osigurati da trgovinski partneri vode računa o zaštiti okoliša i poštuju prava radnika-postati predvodnik novih trendova npr. u obnovljivim izvorima energije i održivom prometu te se osloniti na sebe i ulagati u proizvodnju- razvijanje kulture poduzetništva.

"Također je spomenuo kvalitetna ulaganja zahvaljujući Europskom fondu za strateška ulaganja.

Ruralni razvoj

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) je na listopadskoj plenarnoj sjednici usvojio nekoliko mišljenja važnih za ruralni prostor: Ex post evaluacija programa ruralnog razvoja za razdoblje 2007.-2013. te Sela i mali gradovi kao katalizatori ruralnog razvoja: izazovi i mogućnosti.

Direktorica ODRAZ-a i članica UO HMRR je sudjelovala u raspravi o oba mišljenja. Usvojena su još neka interesantna mišljenja: Obiteljska i tradicionalna poduzeća za regionalni razvoj; Korištenje zemljišta za održivu proizvodnju hrane i usluge ekosustava i dr.

egso-listopad-lidija

Sva mišljenja na hrvatskom jeziku bit će uskoro dostupna na web stranici ODRAZ-a.

 
EGSO