Plenarna sjednica EGSO-a, 25. i 26. ožujka 2014.

Na plenarnom zasjedanju od 25. i 26. ožujka 2014. održana je opća rasprava s predsjednikom Odbora o tekućim pitanjima, a govorila je i gđa Madi SHARMA, članica EGSO-a i glasnogovornica građanske inicijative Djelujmo za rast (Act 4 growth).

Neka od mišljenja usvojena tijekom zasjedanja:

 • Povećanje kapitala Europskog investicijskog fonda
  EGSO podržava korake prema dokapitalizaciji Europskog investicijskog fonda (EIF) kako bi se proširila njegova uloga kao davatelja rizičnog kapitala za brzorastuća i inovativna mala i srednja poduzeća (MSP).
 • Tržišni instrumenti namijenjeni poticaju prijelaza na gospodarstvo učinkovitog korištenja resursa i s niskom razinom emisije ugljka u EU-u (samoinicijativno mišljenje)
  Napredak u prijelazu na gospodarstvo koje učinkovito koristi resurse i ima nisku razinu emisija CO2 nije dovoljno snažan. Ako EU želi postići svoje ciljeve za 2050. godinu, potreban je brži napredak. Dosljedni i predvidljivi tržišno orijentirani instrumenti u sklopu jasnog, učinkovitog, snažnog i djelotvornog regulatornog okvira trebali bi igrati ključnu ulogu u održivom poticanju ulaganja potrebnih da bi taj prijelaz bio moguć.
  Uporaba tržišno orijentiranih instrumenata u EU-u u ovom trenutku nije dovoljno dosljedna i skladna. Države članice Europske unije ne iskorištavaju u potpunosti prilike koje prijelaz na gospodarstvo s niskom razinom emisija ugljičnog dioksida nudi za inovacije i osuvremenjivanje europske industrije te za povećanje zaposlenosti. Moramo ojačati i poboljšati tržišne instrumente na način koji tržištima šalje snažan i smislen znak.
 • Učinci socijalnih ulaganja (samoinicijativno mišljenje)

  EGSO je mišljenja da, posebice u kriznim vremenima, postoji ogromna potreba za socijalnim ulaganjima radi suprotstavljanja sve većem riziku od siromaštva. To također predstavlja velik potencijal za zapošljavanje diljem Europe, što se mora mobilizirati ulaganjem iz privatnih i javnih izvora.
  Socijalna, ekonomska, fiskalna i društvena korist, odnosno "višestruka dobit" od socijalnih ulaganja bit će tim veća što su ta ulaganja integriranija u pouzdani makroekonomski i institucionalni okvir.
  EGSO je mišljenja da su s dosljednom i uspješnom provedbom opsežnog paketa mjera za socijalna ulaganja povezani sljedeći ključni zahtjevi:
  • potrebno je uvesti europski program poticanja gospodarstva i ulaganja u iznosu od 2% BDP-a;
  • pored povećanja djelotvornosti i učinkovitosti javne potrošnje, nužno je pronaći nove izvore prihoda;
  • socijalna ulaganja moraju biti konstanta strategije Europa 2020. i Europskog semestra. Mora ih se izričito razmatrati i u godišnjim pregledima rasta i u preporukama u vezi s pojedinim državama;
  • prijedlog da se u fiskalnim propisima EMU-a socijalna ulaganja izuzmu iz izračuna državnog neto deficita trebao bi se prije razmatranja dodatno razraditi;
  • trebalo bi pokušati osigurati metodičan napredak i razvoj primjerenih instrumenata za mjerenje (pozitivnih) učinaka povećanog broja socijalnih ulaganja te poboljšanje socijalnih pokazatelja u institucionalnom okviru EMU-a.
   Komisija bi trebala izraditi ambiciozniji i dugoročniji politički plan koji bi predvidio da se paket mjera za socijalna ulaganja provodi barem do 2020. godine.

*** Više o sjednici na: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.summary-plenary-sessions.31745

 
EGSO