Peti Forum civilnog društva Zapadnog Balkana u organizaciji EGSO-a

Peti Forum civilnog društva Zapadnog Balkana u organizaciji EGSO-a održao se u Beogradu 2. i 3. lipnja 2015. Glavne teme na dnevnom redu ovog skupa bile su: perspektive odnosa EU i Zapadnog Balkana, transparentnost tijekom procesa proširenja, mladi i zapošljavanje te prava manjina.

Na skupu se okupilo nekih 150 sudionika, uključujući predstavnike organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana, vlada, EGSO-a i drugih institucija EU-a.

Na kraju skupa bit će usvojena zajednička deklaracija, koja će biti dostupna na stranici EGSO-a http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-5th-western-balkans-civil-society-forum.

Na Forumu su sudjelovale Marina Škrabalo, Lidija Pavić-Rogošić kao članice III. grupe EGSO-a i Marija Hanzevački iz NHS-a, članica II. grupe EGSO-a.

Izvještaj

 
EGSO