04.07.17

Otvorene prijave za Nagradu EGSO-a za razvoj civilnog društva za 2017.

Tema ovogodišnje Nagrade EGSO-a za razvoj civilnog društva je: "Inovativni projekti za promicanje kvalitetnog zapošljavanja i poduzetništva za budućnost rada". Cilj je nagraditi inovativne inicijative koje se provode na teritoriju EU-a i kojima se na tržište rada žele uključiti novopridošle osobe i sve osobe koje su udaljene od tržišta rada i iziskuju posebnu potporu. Rok za prijavu je 8. rujna 2017.

Za Europski gospodarski i socijalni odbor (dalje u tekstu: EGSO ili Odbor) svrha nagrade, koja se dodjeljuje na godišnjoj razini, jest nagraditi i ohrabriti inicijative organizacija civilnog društva i/ili pojedinaca koji su zaslužni za znatan doprinos promicanju europskog identiteta i integracije.

Opći je cilj nagrade podići svijest o doprinosu koji organizacije civilnog društva i/ili pojedinci mogu imati u stvaranju europskog identiteta i građanstva na način koji podupire zajedničke vrijednosti koje služe kao potporanj europske integracije.

Cilj Nagrade za razvoj civilnog društva za 2017. je nagraditi inovativne inicijative koje se provode na teritoriju EU-a i kojima se na tržište rada žele uključiti novopridošle osobe (poput mladih, posebice onih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju (NEET), te osoba migrantskog podrijetla) i sve osobe koje su udaljene od tržišta rada i iziskuju posebnu potporu (poput dugotrajno nezaposlenih osoba, žena koje su udaljene od tržišta rada, osoba s invaliditetom ili pripadnika etničkih manjinskih skupina te osoba koje žive u siromaštvu).

Te inicijative moraju već biti provedene ili biti u tijeku. Inicijative koje su planirane, ali još nisu započele do 8. rujna 2017. (posljednjeg dana za podnošenje prijava) ne mogu se prijaviti.

Da bi mogle biti prijavljene, aktivnosti moraju obuhvaćati barem jedno od sljedećih područja:

  • poticati učinkovitu provedbu i primjenu načela nediskriminacije u pogledu uključivanja na tržište rada;
  • omogućavati učinkovito uključivanje novopridošlih osoba i osoba u nepovoljnom položaju na tržište rada - na kvalitetna radna mjesta odnosno kao poduzetnika ili samozaposlenih osoba;
  • razvijati inovativne oblike radne integracije za osobe u nepovoljnom i osjetljivom položaju, primjerice u socijalnoj ekonomiji, posebice uz pomoć socijalnih poduzeća za radnu integraciju (WISEs);
  • osobama u nepovoljnom i osjetljivom položaju osiguravati redovno zaposlenje ili zaštićeno radno mjesto, u sigurnom i poticajnom okruženju, uz osiguravanje učinkovitog prijelaza u redovno zaposlenje;
  • osiguravati individualizirano savjetovanje i usmjeravanje za nezaposlene osobe u pogledu uključivanja na tržište rada (npr. mentorstvo na radnom mjestu, savjetovanje pri traženju zaposlenja, pružanje informacija i savjeta);• osiguravati prilagođene i individualizirane programe učenja i osposobljavanja za dokvalifikaciju i/ili prekvalifikaciju osoba u osjetljivom položaju, povećavati njihovu zapošljivost i osnaživati ih (primjerice u zaštićenom okruženju ili u stvarnom radnom okruženju);
  • podizati svijest, promicati uzajamno učenje i širiti dobre prakse u pogledu alternativnih, inovativnih pristupa radnoj integraciji osoba, uključujući osobe koje su najudaljenije od tržišta rada.

Tko se može prijaviti?
Sve organizacije civilnog društva službeno registrirane u Europskoj uniji koje djeluju na lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj ili europskoj razini. Mogu se prijaviti i pojedinci.

Nagrada
Odbor planira dodijeliti najviše pet nagrada. Prva je nagrada u vrijednosti od 14.000 eura. Ukupan iznos ostalih nagrada je 9.000 eura. Ceremonija dodjele nagrada održat će se 7. prosinca 2017. tijekom plenarnog zasjedanja EGSO-a.

* Detaljne informacije o nagradi, kao i pravilima natjecanja i prijavnica dostupni su na stranici EGSO-a na sljedećoj poveznici: www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize

 
EGSO