29.05.17

Održan savjetodavni sastanak udruga s predstavnicima EGSO-a iz civilnoga društva na temu budućnosti Europe

Ured za udruge u suradnji s predstavnicima EGSO-a iz civilnoga društva organizirao je 19. svibnja 2017. četvrti tematski sastanak s ciljem poticanja rasprave i razine informiranosti te aktivnijeg uključivanja OCD-a u procese izrade dokumenata te kreiranja europskih politika. Nakon zajedničkog savjetodavnog sastanka na temu budućnosti Europe, Ured za udruge je objavio i Bilješku sa sastanka.

Europski gospodarski i socijalni odbor u sklopu stručnog savjetovanja glavnih institucija EU-a putem mišljenja na predložene zakonodavne i ostale akte, organizira nacionalne rasprave po zemljama članicama o prijedlogu Europske komisije o budućem razvoju EU-a, predstavljenim u nedavno objavljenom materijalu Bijela knjiga o budućnosti Europe.

Nacionalna rasprava sva tri sektora organiziranog civilnoga društva (poslodavci, sindikati, udruge) održana je 29. svibnja 2017. Prije toga, Ured za udruge u suradnji s članom EGSO radne skupine za nacionalne konzultacije, gospodinom Tonijem Vidanom (Zelena akcija), organizirao je pripremnu raspravu kako bi organizacije civilnoga društva obavijestili o glavnim razmatranjima i scenarijima za EU27 do 2025. godine naznačenim u dokumentu Bijela knjiga o budućnosti Europe, a kojoj je cilj pokrenuti iskrenu i sveobuhvatnu raspravu s građanima o tome kako bi se Europa trebala razvijati u predstojećim godinama.

Predstavnici Ureda za udruge pojasnili su cilj i koncept savjetodavnog sastanka, a gospodin Toni Vidan predstavio je Bijelu knjigu o budućnosti Europe. Potom su uz sudjelovanje, komentare i pitanja 12 predstavnika i predstavnica organizacija civilnoga društva, članova Savjeta za razvoj civilnoga društva i službenika Ureda za udruge detaljnije raspravljeni scenariji za EU27 do 2025., uz poseban osvrt na 2020. godinu kada će Hrvatska po prvi put predsjedati Europskom unijom.

Dodatno je u kontekstu rasprave predstavljen i Zajednički apel europskim čelnicima europskih organizacija civilnoga društva i sindikata "Europa kakvu želimo: pravedna, održiva, demokratska i uključiva" iz ožujka 2017. Više o ovom dokumentu dostupno je ovdje (a tekst na hrvatskom, u prijevodu Ureda za udruge, dostupan je ovdje).

Okvirni upitnik o Bijeloj knjizi o budućnosti Europe - komentirajte!
Svi koji nisu bili u mogućnosti sudjelovati na sastanku, a zainteresirani su za temu, svoje komentare i/ili odgovore na okvirni upitnik o Bijeloj knjizi o budućnosti Europe koji se nalazi OVDJE, mogu dostaviti Uredu za udruge.

Nakon zajedničkog savjetodavnog sastanka na temu budućnosti Europe, Ured za udruge je objavio i Bilješku sa sastanka.

* Više informacija o radu Europskog gospodarskog i socijalnog odbora možete pronaći na mrežnim stranicama ODRAZ-a i Ureda za udruge.

Bilješka sa sastanka

 
Novosti iz EGSO-a