10.05.16

Održan savjetodavni sastanak organizacija civilnoga društva s predstavnicima EGSO-a iz civilnoga društva na temu energetskog zadrugarstva i komunalne

Ured za udruge u suradnji s predstavnicima EGSO-a iz civilnoga društva organizirao je 6. svibnja 2016. tematski sastanak s ciljem poticanja rasprave i razine informiranosti te aktivnijeg uključivanja OCD-a u procese izrade dokumenata te kreiranja europskih politika.

EGSO se sve aktivnije bavi pojedinim aspektima transformacije energetskog sektora EU, posebno s ciljem promicanja tzv. "komunalne energetike" koja podrazumijeva ne samo decentralizirane energetske projekte bazirane na korištenju lokalnih obnovljivih izvora energije, već uključuje i važni element (su)vlasništva lokalnog stanovništva ili tijela lokalne uprave nad tim projektima. Posebno značajnu ulogu u transformaciji energetskog sektora ima decentralizacija i pretvaranje dosadašnjih potrošača energije u "proizvođače-potrošače" (engl. prosumers) energije.

Radna skupina "Proizvođači - potrošači energije i proizvođačko-potrošačke energetske zadruge: šanse i izazovi u EU" ima za cilj do srpnja 2016. izraditi dokument s preporukama odgovornim tijelima EU koje bi doprinijele boljem zakonodavnom položaju potrošača energije i njihovim udruženjima, a koji se od pasivnih potrošača žele pretvoriti u proizvođače energije korištenjem lokalnih obnovljivih izvora, prvenstveno solara, vjetra ili biomase.

Stoga je Ured za udruge u suradnji s predstavnicima EGSO-a iz reda civilnoga društva organizirao savjetodavni sastanak na temu energetskog zadrugarstva i komunalne energetike kako bi organizacije civilnoga društva obavijestili o ovom važnom procesu i temi te kako bi dobili povratne informacije koje mogu biti korisne članovima radne grupe EGSO-a pri izradi dokumenta.

Predstavnici Ureda za udruge pojasnili su cilj i koncept savjetodavnog sastanka, a gospodin Toni Vidan (Zelena akcija), predstavnik EGSO-a i predsjednik radne skupine "Proizvođači - potrošači energije i proizvođačko-potrošačke energetske zadruge: šanse i izazovi u EU", predstavio je Europski gospodarski i socijalni odbor, s posebnim naglaskom na proces izrade i glavne značajke dokumenta koji nastaje u okviru ove radne skupine. Predstavnici i predstavnice organizacija civilnog društva i ustanova koje se bave temom energetskog zadrugarstva i komunalne energetike doprinjeli su procesu izrade dokumenta svojim sugestijama i komentarima.

* Više informacija o temi energetskog zadrugarstva i komunalne energetike dostupno je ovdje.

Izvor: uzuvrh.hr

 
Novosti iz EGSO-a