03.04.17

Naglasci plenarne sjednice EGSO-a u ožujku 2017.

524. plenarna sjednica EGSO-a održana je 29. i 30. ožujka u Bruxellesu. Tijekom sjednice održana je rasprava o kohezijskoj politici nakon 2020., u kojoj je sudjelovala Corina Crețu, povjerenica EU-a za regionalnu politiku te rasprava o trgovinskoj politici EU-a, u kojoj je sudjelovala povjerenica EU za trgovinu Cecilia Malmstrőm.

KOHEZIJSKA POLITIKA NAKON 2020.

Tijekom plenarne sjednice EGSO-a raspravljalo se o kohezijskoj politici nakon 2020., u kojoj je sudjelovala Corina Crețu, povjerenica EU-a za regionalnu politiku.Napomenula je da je kohezijska politika nastala 1975. kao izraz solidarnosti na zahtjev V. Britanije.

U financijskom razdoblju od 2014. - 2020. pokrenuto je nekih 300.000 projekata, kako u regijama koje zaostaju u razvoju i imaju niske razine dohotka, tako i u drugim regijama kako bi se poboljšala kvaliteta življenja građana. Ulaže se u različite svrhe, negdje u infrastrikturu, a negdje u istraživanja.Mišljenja je da se kohezijska politika treba modernizirati kako bi postojao stabilni investicijski okvir, a trebaju se i pojednostaviti postupci te smanjiti administrativno opterećenje.

Cilj bi trebao biti postizanje rezultata na učinkovitiji, fleksibilniji i brži način.Također, treba uspostaviti bolju koordinaciju različitih fondova te uvesti jedinstvena pravila za više fondova. "No, i na nacionalnoj razini treba postići da se ne postavljaju dodatni zahtjevi koji otežavaju korištenje sredstava." napomenula je Crețu.

Završna poruka je bila - fokus na rezultate, a ne na ispostavljanje računa; na solidarnost, između ostalog s krajevima pogođenim prirodnim katastrofama; na jačanje upravljačkih kapaciteta u zemljama s malom apsorpcijom. Pozvala je i na uključivanje u proces konzultacija.


TRGOVINSKA POLITIKA EU-a
Povjerenica EU za trgovinu, Cecilia Malmstrőm sudjelovala je na plenarnom sastanku Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO). Naglasila je da su trgovinski sporazumi važni i EU ima trgovinske odnose s mnogim zemljama i grupama zemalja. Oni mobiliziraju ljude, uklanjaju barijere za trgovinu, donose prosperitet i omogućuju zapošljavanje. No, treba biti i oprezan, vodeći računa da se ne stavi dodatno opterećenje na industriju, o poštivanju načela održivog razvoja, poštivanju ljudskih i socijalnih prava, prava na sindikalno udruživanje, učinku na okoliš, odnosima s potrošačima, izbjegavanju dampinšnih cijena i dr. Spomenula je nove trendove protekcionizma, koji su prijetnja otvorenoj ekonomiji i radnim mjestima.

U raspravi su članovi EGSO-a istakli potrebu poštivanja načela održivog razvoja i vrijednosti te ljudskih, socijalnih, okolišnih prava u trgovinskim sporazumima. Zbog toga je važno uvesti nadzorne mehanizme, u koje su uključeni i predstavnici civilnog društva. Pregovori se ne smiju voditi iza zatvorenih vrata, važna je transparentnost i otvaranje procesa konzultacija. EGSO je pripremio nekoliko mišljenja o ovoj temi, i spreman je uključiti se u procese pregovaranja i surađivati s Europskom komisijom."Trgovinski sporazumi moraju biti pravični i doprinijeti boljoj raspodjeli bogatstva. Siromašni Europljani ne smiju još više osiromašiti." naglasio je predsjednik EGSO-a Dassis.

Povjerenica je na kraju završila porukom da nam je potrebna progresivna i moderna trgovinska politika, za dobrobit tvrtki, radnika, zajednica i okoliša. "Trgovinski sporazum ne može nedemokratsku državu učiniti demokratskom, ali može dati doprinos te omogućiti odnose među organizacijama civilnog društva."

 
Novosti iz EGSO-a