24.06.16

Nada za Europu - kultura, gradovi i novi narativi

Na konferenciji, koju je organizirao Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) u Bruxellesu, 20. i 21. lipnja 2016., u suradnji s Odborom za kulturu i obrazovanje Europskog parlamenta, Vijećem Europe i Centrom za likovne umjetnosti (Bozar), koja je okupila oko 180 ljudi (članova EGSO, europskog civilnog društva, kulturnih organizacije, zaklada itd.), željelo se istražiti kako, zašto i u kom kontekstu je kultura danas važna u Europi.

Razgovaralo se o sljedećim pitanjima: Kako kultura i gradovi mogu pomoci izgraditi nadu i novi narativ za Europu? Koje vrijednosti trebamo pripisati kulturi? Kako kultura potice ekonomski rast? Kako Europa prati 'crtu' izmedu prošlosti i sadašnjosti, u cilju osiguranja održive, demokratske i uključive budućnosti? Kako gradovi mogu preokrenuti kulturnu raznolikost u društvene inovacije, koheziju i izgraditi povjerenje? S druge strane, kako kultura i umjetnost doprinose regeneriranju gradova, dajući im novi identitet? Koju ulogu mogu imati umjetnost i kultura u artikuliranju i učvršćivanju europskog identiteta i odnosa s našim susjedima.

Konkretno, na konferenciji je naglasak stavljen na četiri teme:

  • Kultura kao sredstvo za gospodarski rast
  • Kultura kao instrument preobrazbe gradova i podrucja
  • Kultura kao alat za integraciju i ukljucivost
  • Preoblikovanje europskog identitet unutar Europe i šire.

* Detaljan izvještaj pročitajte ovdje.

 
EGSO