Konferencija "Poticanje inovacija za društveni napredak (Milano, 23. listopada 2014.)

Konferenciju su zajednički organizirali EGSO, III. grupa organizacija raznih interesa, Zaklada Cariplo i talijanski Forum potrošača. Skup je održan u Milanu, imajući u vidu talijansko predsjedništvo EU-om i dugo i dobro iskustvo socijalne ekonomije u Italiji. Cilj konferencije je bio razmotriti teme vezane uz postizanje dobrobiti za sve građane u zajednicama EU koristeći socijalne inovacije i socijalno investiranje.

Također se željelo talijanskom predsjedništvu, ali i zemljama članicama i EU dati preporuke za kreiranje politika za socijalnu Europu.

U pet panela govorilo se o: novim mogućnostima pružanja socijalnih i drugih usluga za postizanje dostojnog života; inovativnim pristupima koji uključuju partnere iz različitih sektora; stvaranju prostora za kreiranje politika koje podupiru socijalne investicije i socijalne inovacije; načinima financiranja novih mogućnosti za osiguranje dobrobiti za sve građane te smjernicama za javne politike EU.

NAGLASCI MILANSKE DEKLARACIJE
Polazište za ovaj dokument proizlazi iz potrebe za promjenom paradigme - od fokusa na strategije zapošljavanja i rasta na one koje omogućuju povratak na jači socijalni pristup i društvo dobrobiti. Ta je promjena potrebna jer je socijalna dimenzija u zemljama EU pod velikim pritiskom - od kompleksnih socijalnih izazova, gospodarskih promjena i šokova nastalih nakon krize, koji su doveli do ranjivog socijalnog stanja.

Neki od prijedloga:

  • socijalne inovacije i socijalne investicije moraju jasno biti uključene u reviziju strategije Europa 2020.
  • Eurostat treba odrediti kao jedan od prioriteta izvještavanje o inovacijama u socijalnoj politici te mjerenju društvenog utjecaja
  • od zemalja članica treba tražiti izvještavanje o napretku u području socijalnih inovacija, koristeći socijalne indikatore temeljene na aktivaciji, jačanju i uključenosti zajednice
  • Komisija i zemlje članice trebaju osigurati glavne instrumente, npr, da su strukturni fondovi u službi podrške širim socijalnim inovacijama i mogućnostima za socijalna poduzeća.

Opće preporuke:

  • prihvatiti pristup kontinuiranog socijalnog investiranja
  • stimulirati razvoj javnih politika
  • podržavati široka partnerstva i zajednice
  • primijeniti mjerenje društvenog utjecaja i učinka.

*** Izvještaj s konferencije pročitajte ovdje.

*** Više o konferenciji na engleskom jeziku i tekst Milanske deklaracije možete naći na http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-boosting-innovation-milan

 
EGSO