25.05.17

Konferencija EGSO-a o održivom razvoju

Konferencija Europskog gospodarskog i socijalnog odbora "Program 2030. za održivi razvoj: nove granica prava i napretka za EU" održana je 22. i 23. svibnja 2017. u Bruxellesu. Lidija Pavić-Rogošić, članica EGSO-a i direktorica ODRAZ-a moderirala je tematski blok "Primjeri dobre prakse: Zajedno prema niskougljičnoj i kružnoj ekonomiji".

Započinjući "kolektivno putovanje ... kako bi oslobodili ljudsku rasu od tiranije siromaštva ... (postizanjem) novog univerzalnog Programa ... (koji će) ostvariti ljudska prava svih", su vrlo ambiciozni ciljevi. Međutim, kretanje od deklaracije na konkretnu akciju još je ambicioznije pa je stoga učinkovito upravljanje Programom 2030. od najveće važnosti. Bez sumnje, to će postati stvarnost samo ako građani aktivno podupiru nastojanja i ako je civilno društvo izravno uključeno tijekom cijelog procesa.

Imajući u vidu taj kontekst, konferencija je imala sljedeće ciljeve:

  • Ponovno naglasiti da se Agenda odnosno Program 2030. za održivi razvoj sastoji od tri jednake dimenzije (ekonomske, socijalne i okolišne), koje su međusobno povezane, podržavajuće i nedjeljive. Napredak u provedbi ciljeva održivog razvoja ovisit će o tome u kojoj mjeri javne politike, političke i tehničke odluke odražavaju tu međusobnu povezanost. Dakle, postoji nužnost mjerenja rasta "izvan BDP-a" i kretanja od pokazatelja prema oblikovanju politika. Indeks BDP-a toliko je ograničen da mjeri sve što ljudima nije bitno i ne mjeri ništa što je važno, davno je rekao Robert Kennedy. Moramo stoga mjeriti ekonomske, ekološke i društvene aspekte.
  • Drugo, pokazati mogućnosti Agende 2030. za razvoj kroz pozitivne priče o demokraciji i održivom europskom rastu. Bez sumnje, Agenda 2030. je najprikladniji okvir za usmjeravanje europskih i nacionalnih strategija u rješavanju aktualnih i budućih društvenih promjena. Jezik ljudskih i ostalih prava (univerzalni i zajednički) pruža cjeloviti okvir za vođenje takvog pristupa.
  • Treći cilj konferencije je bio poboljšati komunikaciju o prednostima provedbe Globalnih ciljeva održivog razvoja, kako za pojedince tako i za zajednice. U tu je svrhu predstavljeno nekoliko primjera dobre prakse lokalnih pučkih i drugih inicijativa.
  • Četvrti cilj ovog događaja je bio istražiti najučinkovitiju ulogu civilnog društva u upravljanju i provedbi Globalnih ciljeva održivog razvoja na nacionalnoj i europskoj razini, u svrhu  zajedničke provedbe Agende 2030.

Na konferencije su govorili prominentni stručnjaci iz cijele Europe, dolazeći iz akademske zajednice, istraživačkih instituta, različitih razina vlasti, organizacija civilnog društva, institucija EU i dr., dajući svoj doprinos u sljedećim tematskim blokovima:

  • Program 2030. i društvene promjene: od snova do stvarnosti- Izgradnja naše budućnosti u partnerstvu: civilno društvo, poslovni sektor i građani kao ključni pokretači provedbe Programa 2030.
  • Promicanje kulture kao četvrtog stupa održivog razvoja
  • Pomak od BDP-a: od pokazatelja do oblikovanja politika
  • Primjeri dobre prakse: Ljudi na prvom mjestu i
  • Primjeri dobre prakse: Zajedno prema niskougljičnoj i kružnoj ekonomiji, koji je moderirala Lidija Pavić-Rogošić, članica EGSO-a i direktorica ODRAZ-a.

* Izvještaj s konferencije dostupan je OVDJE.

 
EGSO