23.08.18

EGSO istaknuo važnost integrirane prometne politike za ostvarivanje GCOR

Promet ima ključnu ulogu u ostvarivanju održivog razvoja. Pridonosi gospodarstvu, trgovini i zapošljavanju, ali s druge strane postoje mnogi izazovi koji se odnose na okoliš, promet i sigurnost. U samoinicijativnom mišljenju, EGSO poziva Komisiju da pripremi novi, integrirani okvir politike za sljedeću generaciju prometne politike u svrhu postavljanja temelja za unapređenje prometa i mobilnosti, uz istodobno ostvarivanje socijalnih i okolišnih ciljeva.

"Agenda 2030 za održivi razvoj" Ujedinjenih naroda, usvojena 2015. godine, uključuje 17 Globalnih ciljeva održivog razvoja (GCOR) koji pokrivaju današnje gospodarske, društvene i ekološke izazove, ali nijedan Cilj (osim nekoliko indikatora koji se koriste za praćenje napretka) nije posebno usmjeren na transport i mobilnost. Unatoč tome, prijevoz omogućava implementaciju mnogih Ciljeva, primjerice omogućava gospodarski razvoj, industriju, trgovinu i investicije, pomaže u promicanju zapošljavanja i blagostanja te smanjenju nejednakosti i isključenosti.

S druge strane, nekoliko Ciljeva se indirektno referira na promet, primjerice energija, dok drugi postavljaju zahtjeve i ograničenja za promet, kao što je potreba za smanjenjem klimatskih i ekoloških utjecaja, poboljšanje prometnih sustava i sigurnosti u prometu te rješavanje pitanja koja se odnose na poslove i dostojan rad.

U samoinicijativnom mišljenju usvojenom na plenarnoj sjednici održanoj u srpnju, Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) poziva Europsku komisiju da istodobno razmotri sve navedene aspekte i da izradi novi i integrirani okvir za sljedeću generaciju prometne politike koja se bori s gospodarskim, društvenim i ekološkim izazovima.

"Prijevoz mora biti pristupačan, isplativ, uređen i učinkovit te siguran kako bi se omogućila mobilnost ljudi i robe. U skladu s Ciljevima, potrebna su značajna ulaganja u pravilnu infrastrukturu, funkcionirajući transportni sustav, uključujući javni prijevoz", rekla je Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, autorica mišljenja.

U mišljenju se također naglašava da je od vitalnog značaja uključivanje civilnog društva u pripremu i provedbu prometne politike. Javni sektor mora imati središnju ulogu, ali također se moraju poticati inicijative i partnerstva odozdo prema gore.

Uloga prometa u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i posljedični utjecaj na donošenje politika EU-a

 

 

 

Izvor: eesc.europa.eu

 
Novosti iz EGSO-a