07.02.17

Direktorica ODRAZ-a na sastanku Zajedničkog parlamentarnog odbora EU-Čile

Direktorica ODRAZ-a Lidija Pavić-Rogošić sudjelovala je na sastanku Zajedničkog parlamentarnog odbora EU-Čile koji je održan 6. veljače 2017. u Bruxellesu. Predstavila je rad Zajedničkog savjetodavnog odbora, kojim predsjedava, a koji okuplja predstavnike organizacija civilnog društva iz EU-članove Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) te čileanske organizacije.

To je tijelo osnovano prošle godine i na sastanku u Santiagu je usvojena deklaracija, pravila rada i program rada. Članovi su izrazili želju za sudjelovanjem u procesu modernizacije Ugovora o pridruživanju EU i Čilea, u kojem bi se trebale uključiti odredbe o održivom razvoju i Globalnim ciljevima održivog razvoja.

Predsjednica Zajedničkog parlamentarnog odbora podržala je uključivanje predstavnika civilnog društva u proces pregovora o modernizaciji Ugovora između EU i Čilea, koji je potpisan 2002. i koji se treba prilagoditi novim uvjetima u svijetu.Predstavnik Europske komisije je predstavio proces rada na modernizaciji Ugovora i rokove.

 
EGSO