9. sastanak Savjetodavnog odbora EU-Hrvatska (ZSO)

9. sastanak održan je u Bruxellesu 21. lipnja 2011.

Na dnevnom redu su bile sljedeće teme:

  • Stanje pristupnih pregovora između EU i Hrvatske
  • Socijalni dijalog u Hrvatskoj i EU nakon Lisabonskog ugovora
  • Reforma mirovinskog sustava u Republici Hrvatskoj i EU.

Izvještaj