8. sastanak Savjetodavnog odbora EU – Hrvatska

U Zagrebu je 27. siječnja 2011. održan 8. sastanak Zajedničkog savjetodavnog odbora EU-Hrvatska.

Na dnevnom redu ovog sastanka bile su tri glavne teme:

  • Stanje pristupnih pregovora između EU i Hrvatske
  • Komunikacijska strategija o pridruživanju EU
  • Ruralni razvoj i pristup LEADER te reforma Zajedničke poljoprivredne politike EU.

Više o sastanku i temama rasprave možete saznati u priloženim dokumentima:

Izvještaj_8.sastanak ZSO
Ruralni razvoj i LEADER u Hrvatskoj
Ruralni razvoj i LEADER u EU
EGSO_Mišljenje o reformi Zajedničke poljoprivredne politike 2013.
Hrvatska poljoprivredna politika