23.11.18

538. plenarna sjednica EGSO-a

U Bruxellesu je 17. i 18. listopada 2018. održana 538. plenarna sjednica Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO).

Usvojena su sljedeća mišljenja:

1. STRUČNA SKUPINA ZA EKONOMSKU I MONETARNU UNIJU TE EKONOMSKU I SOCIJALNU KOHEZIJU

 • Akcijski plan za održivo financiranje
 • Uredba o zajedničkim odredbama za razdoblje 2021. - 2027.
 • Uredba o EFRR-u i Kohezijskom fondu
 • Obveze institucijskih ulagača i upravitelja imovinom u pogledu održivosti
 • Održivo financiranje: taksonomija i referentne vrijednosti
 • Revizija europskog zakonodavstva o trošarinama
 • Fiscalis za razdoblje 2021. - 2027.
 • Vrijednosni papiri EU-a osigurani državnim obveznicama (SBBS)
 • Program potpore reformama
 • Europska funkcija stabilizacije ulaganja
 • InvestEU
 • Ekonomska politika europodručja 2018. (dodatno mišljenje)
 • Ranija isplata sredstava za Inicijativu za zapošljavanje mladih (YEI)

2. STRUČNA SKUPINA ZA JEDINSTVENO TRŽIŠTE, PROIZVODNJU I POTROŠNJU

 • Europsko pravo trgovačkih društava
 • Obzor Europa
 • Program za jedinstveno tržište
 • Program Carina
 • Europski svemirski program
 • Izvođenje dokaza i dostava pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima
 • Program za borbu protiv prijevara u EU-u
 • Financijska potpora namijenjena opremi za carinske provjere

3. STRUČNA SKUPINA ZA PROMET, ENERGIJU, INFRASTRUKTURU I INFORMACIJSKO DRUŠTVO

 • Dostupnost i ponovna uporaba javnih podataka i podataka financiranih javnim sredstvima
 • Održiva mobilnost za Europu
 • Upravljanje sigurnošću cestovne infrastrukture
 • Okružje jedinstvenog europskog pomorskog sučelja + Elektroničke informacije o prijevozu tereta
 • Provedba projekata mreže TEN-T
 • Povezana i automatizirana mobilnost
 • Označivanje guma
 • Norme za emisije CO2 za kamione + Masa i dimenzije cestovnih vozila
 • Program Digitalna Europa
 • Organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije
 • Prijedlog o prilagodbi mreže TEN-T u svjetlu Brexita
 • Ukidanje pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja

4. STRUČNA SKUPINA ZA VANJSKE ODNOSE

 • Odluka o pridruživanju prekomorskih zemalja

5. STRUČNA SKUPINA ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ I OKOLIŠ

 • Europski pakt za financiranje klimatskih mjera
 • Plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu
 • Zakonodavni prijedlozi o ZPP-u
 • Program LIFE za okoliš i klimatske aktivnosti
 • Jačanje odgovora EU-a u području civilne zaštite - rescEU
 • Europska agencija za kontrolu ribarstva (kodifikacija)

6. STRUČNA SKUPINA ZA ZAPOŠLJAVANJE, SOCIJALNA PITANJA I GRAĐANSTVO

 • Paket mjera za obrazovanje
 • Sljedeća strategija EU-a za mlade
 • Nova agenda za kulturu
 • Jačanje zaštite zviždača na razini EU-a
 • Europski socijalni fond +
 • Proračun Unije i vladavina prava
 • Fond za pravosuđe, prava i vrijednosti
 • Fond za azil i migracije i Fond za integrirano upravljanje granicama
 • Fond za unutarnju sigurnost
 • Erasmus
 • Europske snage solidarnosti
 • Okvir za interoperabilnost

7. SAVJETODAVNO POVJERENSTVO ZA INDUSTRIJSKE PROMJENE

 • Izazovi i industrijske promjene u europskom sektoru zrakoplovstva i istraživanja svemira
 • Industrijska politika za 2030.

Ovaj dokument dostupan je na službenim jezicima na internetskim stranicama Odbora na sljedećoj adresi:

http://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/plenary-session-summaries

Navedenim mišljenjima možete pristupiti na internetu putem tražilice Odbora:

http://dm.eesc.europa.eu/EESCDocumentSearch/Pages/opinionssearch.aspx

 
Novosti iz EGSO-a