17.10.18

537. plenarna sjednica EGSO-a

U Bruxellesu je 19. i 20. rujna 2018. održana 537. plenarna sjednica Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO).

Usvojena su sljedeća mišljenja:

1. STRUČNA SKUPINA ZA EKONOMSKU I MONETARNU UNIJU TE EKONOMSKU I SOCIJALNU KOHEZIJU

 • Višegodišnji financijski okvir nakon 2020
 • Uredba o europskoj teritorijalnoj suradnji za razdoblje 2021. - 2027.
 • Uredba o prekograničnom mehanizmu za razdoblje 2021. - 2027.
 • Program Periklo IV.

2. STRUČNA SKUPINA ZA JEDINSTVENO TRŽIŠTE, PROIZVODNJU I POTROŠNJU

 • Umjetna inteligencija / utjecaj na rad
 • Povjerenje, privatnost i sigurnost / internet stvari
 • Supsidijarnost i prekomjerna regulacija
 • Umjetna inteligencija za Europu
 • Digitalna transformacija / zdravstvo i skrb
 • Nove pogodnosti za potrošače
 • Istraživanje i inovacije - obnovljeni europski program
 • Mala poduzeća koja su uvrštena na burzu
 • Osiguranje od građanskopravne odgovornosti / motorna vozila
 • Sigurnost vozila / zaštita nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu
 • Homologacija s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine
 • Homologacija i nadzor tržišta traktora za poljoprivredu i šumarstvo
 • Svjedodžba o dodatnoj zaštiti za lijekove

3. STRUČNA SKUPINA ZA PROMET, ENERGIJU, INFRASTRUKTURU I INFORMACIJSKO DRUŠTVO

 • Instrument za povezivanje Europe (2018.)
 • Pravednost i transparentnost za korisnike internetskih usluga posredovanja i tražilica
 • Inicijativa za svladavanje izazova u pogledu širenja dezinformacija na internetskim platformama

4. STRUČNA SKUPINA ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ I OKOLIŠ

 • Transparentnost znanstvenih procjena i upravljanje Europskom agencijom za sigurnost hrane (EFSA)
 • Poboljšanje lanca opskrbe hranom
 • Prikladniji pokazatelji za evaluaciju ciljeva održivog razvoja - doprinos civilnog društva
 • Doprinos europskih ruralnih područja Godini kulturne baštine 2018.
 • Biogospodarstvo - doprinos ostvarenju klimatskih i energetskih ciljeva EU-a i UN-ovih ciljeva održivog razvoja
 • Višegodišnji plan za riblje stokove u zapadnim vodama
 • Višegodišnji plan oporavka sredozemnog igluna

5. STRUČNA SKUPINA ZA ZAPOŠLJAVANJE, SOCIJALNA PITANJA I GRAĐANSTVO

 • Europsko nadzorno tijelo za rad
 • Pristup socijalnoj zaštiti
 • Revizija Zakonika o vizama
 • Digitalni jaz među spolovima
 • Zaštita radnika od karcinogenih i mutagenih tvari na radu
 • Pojačana suradnja u borbi protiv bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem
 • Vizni informacijski sustav (VIS)

Ovaj dokument dostupan je na službenim jezicima na internetskim stranicama Odbora na sljedećoj adresi:

https://www.eesc.europa.eu/hr/our-work/opinions-information-reports/plenary-session-summaries

Navedena mišljenja možete naći na internetu putem tražilice Odbora:

http://dm.eesc.europa.eu/EESCDocumentSearch/Pages/opinionssearch.aspx

 
Novosti iz EGSO-a