04.12.17

529. plenarno zasjedanje EGSO-a

Na 529. plenarnom zasjedanju EGSO-a, održanom 18. i 19. listopada u Bruxellesu naglasak je bio na ostvarenju čiste integrirane mobilnosti te na budućnosti Europe kao zajednice koja nadilazi tehnička i ekonomska pitanja.

Na prvom danu zasjedanja raspravljalo se o čistoj, konkurentnoj i izravno povezanoj integriranoj mobilnosti.

Europski gospodarski i socijalni dobro okvirno podržava teme navedene u komunikaciji Komisije "Europa u pokretu", zaključeno je tijekom rasprave. Namjera je Europske unije osigurati čistu, konkurentnu i povezanu mobilnost do 2025. godine, kojom bi bila obuhvaćena sva prijevozna sredstva te pokrivena cjelokupna Unija.

No funkcionalno jedinstveno europsko prometno područje ovisi o odgovarajućem regulatornom okviru. Stoga je na ovom plenarnom zasjedanju usvojeno mišljenje u kojem Odbor poziva Komisiju da unaprijedi regulatorni okvir u svrhu uspostave efikasnog jedinstvenog europskog prometnog prostora. Ovo se prije svega odnosi na područja pristupa profesiji, pristupa tržištu te radne uvjete u prometu, kao što su vrijeme vožnje i odmora.

Očito je kako digitalizacija i automatizacija prometa nude pregršt novih mogućnosti u tom području . "Digitalizacija će korjenito promijeniti promet pružajući bolju kvalitetu, praktičnost, fleksibilnost, cjenovnu dostupnost i za potrošače i za poslovne subjekte", napomenuo je izvjestitelj Ulrich Samm. Dodao je i kako automazirano upravljanje vozilima ima potencijal da promijeni tržište te uzrokuje pojavu novih usluga i poslovnih prilika, ali i poboljšanje sigurnosti vozila i značajno smanjenje nesreća.  Odbor stoga potiče Komisiju da nastavi provoditi projekt "Vizija nula stradalih do 2050."

EGSO snažno podržava prijedlog Komisije o prevladavanju slabe interoperabilnosti između različitih postojećih elektroničkih sustava za naplatu cestarine u državama članicama i uvođenju zajedničkog okvira interoperabilnosti. Također, nada se ponovnoj uspostavi povjerenja u automobilsku industriju i s njom povezani regulatorni sustav postavljanjem realističnih standarda za emisije. Odbor ponovo izražava potrebu za neovisnim nadzornim tijelom za ispitivanje emisija iz vozila diljem EU-a.

Nastavno, EGSO primjećuje nesrazmjer između očekivanog smanjenja emisija u cestovnom prijevozu (13%) i 18-19% koje je potrebno ostvariti u prometnom sektoru kako bi se postigli klimatski i energetski ciljevi do 2030. Taj nesrazmjer može se premostiti samo ako države članice ulože znatne napore, a jedan od načina na koje bi mogao biti premošten na lokalnoj razini je i poticanje uvođenja električnih vozila na tržište u značajnijoj mjeri. Međutim, Odbor naglašava kako je preduvjet za masovnije uvođenje električnih vozila na tržište proizvodnja čiste električne energije. 

Drugi dan plenarnog zasjedanja fokus rasprave bio je na budućnosti Europe kao zajednice koja nadilazi puku tehničku regulaciju i mjere. S obzirom na to da je EU suočena s gorućim izazovima poput budućnosti rada, rastućih nejednakosti i siromaštva, globalizacije i migracija, građani sve više dovode u pitanje ideju EU. Socijalne i demokratske reforme stoga su ključne za podršku građana ideji EU.

Prije svega, uprava EU-a je ta koja bi trebala dijeliti zajednički osjećaj svrhe i vizije Europe, njenu "dodanu vrijednost". Ta se vrijednost ne bi smjela gubiti iz fokusa ni prilikom donošenja ekonomskih odluka. Ključni dokumenti u ovoj raspravi su Bijela knjiga o budućnosti Europe, te razmatranja o produbljivanju monetarne unije i budućnosti financija EU-a (poveznice na engleskom jeziku).

EGSO zagovara uravnoteženi miks ekonomskih politika europodručja s prikladno povezalnim fiskalnim, monetarnim i strukturalnim komponentama - daljnje preklapanje ekonomske unije, unapređenje političke unije inkluzivnijim procesom europskog semestra, unapređenje financijske unije unapređenjem bankarske unije i usklađivanjem monetarnih politika te povećanje proračuna EU-a. Ključne su i reforme tržišta rada, u smjeru koji bi omogućio veći stupanj društvene pravednosti.


Mišljenja 529. plenarnog zasjedanja EGSO-a:

1. Gospodarsko upravljanje/financijski instrumenti/oporezivanje: Novi održivi gospodarski modeli, Oporezivanje ekonomije suradnje, Ekomomska politika europodručja 2017., Produbljenje EMU-a do 2025., Financije EU-a do 2025., Unija tržišta kapitala: preispitivanje sredinom provedbenog razdoblja, Paneuropski osobni mirovinski proizvod (PEPP), 

2. Zakonodavstvo EU-a: Nadzor nad primjernom zakonodavstva EU-a,

3. Unutarnje tržište: Paket mjera za sukladnost, Izvješće o politici tržišnog natjecanja za 2016.,

4. Jedinstveno digitalno tržište: Europski okvir za interoperabilnost - provedbena strategija, Čista, konkurentna i povezana mobilnost za sve, Revizija sredinom provedbenog razdoblja/jedinstveno digitalno tržište,

5. Promet: Interoperabilnost elektroničkih sustava za naplatu cestarine, Eurovinjeta

6. Poljoprivreda/ribarstvo: Zajedničjka ribarstvena politika - odbačeni ulov, Ex post evaluacija programa ruralnog razvoja za razdoblje 2007. - 2013., Obiteljska i tradicionalna poduzeća u regionalnom razvoju, Sela i mali gradovi kao katalizatori ruralnog razvoja, izazova i mogućnosti, Korištenje zemljišta za održivu proizvodnju hrane i usluge ekosustava

7. Kreativna Europa: Uredba o izmjeni Uredbe (EU) br. 1295/2013 o uspostavi programa Kreativna Europa (2014.-2020.)

8. Održivi razvoj: Prelazak na održiviju europsku budućnost - strategija za 2050.

9. Okoliš: Emisije/teška vozila, Klimatska pravda

10. Obrazovanje: Nova strategija EU-a za obrazovanje

11. Socijalna pitanja/organizacije civilnog društva: Financiranje organizacija civilnog društva sredstvima EU-a, Utjecaj socijalne dimenzije i europskog stupa socijalnih prava na budućnost Europske unije, Europske snage solidarnosti

12. Vanjski odnosi: Razmjena i zaštita osobnih podataka u digitaliziranom svijetu, Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Koreje - poglavlje o trgovini i održivom razvoju, Razvojna partnerstva EU-a i izazov koji predstavljaju međunarodni porezni sporazumi, Ekonomska, socijalna i kulturna prava u euromediteranskoj regiji.

Detaljniji izvještaj s poveznicama na usvojena mišljenja možete preuzeti ovdje.


* Slika je preuzeta sa http://www.eesc.europa.eu/

 
EGSO