13.07.17

526. plenarno zasjedanje EGSO-a

31. svibnja i 1. lipnja 2017. u Bruxellesu je održano 526. plenarno zasjedanje EGSO-a, s naglaskom na temama umjetne inteligencije i kulture u kontekstu međunarodnih odnosa i održivog razvoja.

Pritom se raspravljalo o nužnosti Europe da bude dio brzorastuće globalne priče o umjetnoj inteligenciji, ali i o nužnosti donošenja javnih politika koje će standardizirati odnos prema umjetnoj inteligenciji diljem Europe te društvenim izazovima koje umjetna inteligencija donosi na mnogim područjima primjene.

Raspravu o kulturi obilježila je pak ideja kulture kao područja potencijala za primjenu u kontekstu međunarodnih odnosa te prevencije ekstremizacije i stvaranja otvorenijeg društva. Također, naglašeno je kako bi se kultura trebala prepoznati kao četvrti stup održivog razvoja, ravnopravan gospodarskom, socijalnom i okolišnom stupu.

Mišljenja 526. plenarnog zasjedanja EGSO-a:

  1. Institucijski poslovi/temeljna prava: Obrada osobnih podataka, Prilagodba pravnih akata o RPS-u člancima 290. i 291. UFEU-a
  2. Gospodarsko upravljanje/financijski instrumenti: Odstupanje od PDV-a - obrnuta porezna obveza
  3. Promet: Kooperativni inteligentni prometni sustavi, Početne kvalifikacije i periodično osposobljavanje vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika
  4. Energija: Stanje energetske unije, Ubrzavanje inovacija u području čiste energije,  Model tržišta električne energije
  5. Unutarnje tržište: Paket mjera za usluge
  6. Socijalna pitanja/zdravlje/obrazovanje: Zaštita radnika od kancerogenih i mutagenih tvari na radu, Evaluacija programa Erasmus + sredinom provedbenog razdoblja
  7. Industrija/inovacije: Inicijativa za novoosnovana i rastuća poduzeća, Umjetna inteligencija, Europski obrambeni akcijski plan
  8. Zaštita okoliša/poljoprivreda i ribarstvo: Višegodišnji plan za ribolov malih pelagijskih vrsta u Jadranskom moru, Sustav trgovanja emisijskim jedinicama za zrakoplovne djelatnosti, Moguća izmjena ZPP-a (razmatračko mišljenje na zahtjev Europske komisije), Mjere za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjive na području primjene Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom južnog Pacifika,  Utvrđivanje stope prilagodbe za izravna plaćanja
  9. Vanjski odnosi: Ususret strategiji EU-a za međunarodne kulturne odnose

Izvještaj s poveznicama na usvojena mišljenja preuzmite ovdje.

*Slika: http://www.eesc.europa.eu/

 
EGSO