509. Plenarno zasjedanje EGSO-a

Plenarnom zasjedanju 1. i 2. srpnja 2015. prisustvovali su Nicolas Schmit, luksemburški ministar rada, zapošljavanja te socijalnog i solidarnog gospodarstva, Phil Hogan, europski povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj, Zanda Kalniņa-Lukaševica, parlamentarna tajnica u latvijskom Ministarstvu vanjskih poslova i Miguel Arias Cañete, europski povjerenik za klimatsku i energetsku politiku.

Tijekom zasjedanja, Odbor je usvojio slijedeća mišljenja:

  • Europska integracija: Procjena savjetovanja Europske komisije s dionicima
  • Gospodarsko upravljanje/financijski instrumenti/oporezivanje: Pristup malih i srednjih poduzeća financiranju, Unija tržišta kapitala
  • Okoliš/ poljoprivreda i ribarstvo: Reforma Zajedničke poljoprivredne politike: provedbene mjere, raznolikost, učinak preraspodjele i druge odluke država članica tijekom provedbe reforme izravnih plaćanja, Komunikacija komisije Europskom parlamentu i Vijeću Pariški protokol - plan za rješavanje problema globalnih klimatskih promjena nakon 2020., Prijedlog uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 302/2009 (kategorija C)
  • Potrošači: Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 76/621/EEZ o utvrđivanju maksimalne razine eruka kiseline u uljima i mastima i Uredbe Vijeća (EZ) br. 320/2006 o utvrđivanju privremenog sustava za restrukturiranje industrije šećera (kategorija C), Tvrdnje o ekološkim, socijalnim i zdravstvenim svojstvima na unutarnjem tržištu
  • Socijalna pitanja: Sport i europske vrijednosti
  • Promet: Žene i promet
  • Industrija: Pametni gradovi kao pokretači razvoja nove europske industrijske politike
  • Energija: Skladištenje energije: čimbenik integracije i energetske sigurnosti, Strateški okvir za energetsku uniju
  • Vanjski odnosi: TTIP i njegov utjecaj na MSP-ove, Ciljevi nakon 2015. godine u euromediteranskoj regiji, Financiranje razvoja - položaj civilnog društva, Ususret novoj europskoj politici susjedstva

* Cjelokupni izvještaj sa srpanjske sjednice EGSO-a, s kratkim opisom usvojenih mišljenja te linkovima na hrvatske verzije pogledajte ovdje.
 
EGSO