5. sastanak EU Hrvatska zajedničkog savjetodavnog Odbora

U Pragu se 5. svibnja 2009. održao peti sastanak Zajedničkog savjetodavnog odbora EU Hrvatska. Odbor ima 12 članova - šest predstavnika Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) i šest hrvatskih predstavnika (po dva predstavnika poslodavaca, nevladinih udruga i sindikata).

Članove Odbora pozdravile su novoizabrane supredsjedateljice - Lidija Pavić Rogošić, predstavnica hrvatskih nevladinih udruga i Waltraud Klasnic, EGSO (Skupina poslodavaca).

Glavna se rasprava na ovom 5. sastanku vodila o fleksigurnosti i komunikacijskoj strategiji. Uvodna izlaganja o fleksigurnosti održali su Michael Parnis, EGSO (Skupina radnika) i Nenad Seifert, HUP. Članovi Odbora usuglasili su se kako feksigurnost predstavlja model politike koji kombinira flesksibilnost i sigurnost za poslodavce i radnike te su istaknuli neoliko europskih država koje su uspješno provele sustav fleksigurnosti. Međutim, u obzir se mora uzeti trenutačna gospodarska kriza te se mora voditi računa kako teret krize ne bi pao "na leđa" samo jedne strane.

Uspješan model fleksigurnosti u sebi objedinjuje niz čimbenika: dobro uspostavljen sustav socijalne sigurnosti, snažan i učinkovit socijalni dijalog, cjeloživotno učenje dostupno svima, aktivne i pasivne mjere zapošljavanje i dr. Slijedom toga članovi Odbora pozvali su hrvatsku vladu na daljnje jačanje socijalnog dijaloga zasnovanog na međusobnom uvažavanju i poštivanju uz preporuku da GSV uz potporu Europske komisije izradi strategiju o napretku socijalnog dijaloga; programi cjeloživotnog učenja trebali bi se planirati uz određivanje srednjoročnog cilja kako bi se pomoglo hrvatskoj radnoj snazi, a posebna pozornost treba se dati radnicima sa nižim kvalifikacijama te se treba izraditi sveobuhvatna strategija cjeloživotnog učenja koja bi se izradila i primjenjivala na tripartitnoj osnovi; hrvatska vlada treba zajedno sa Europskom komisijom raditi na osnivanju nezavisnog statističkog instituta koji bi prikupljao podatke o tržištu rada.

Pored supredsjedanja Zajedničkim savjetodavnim odborom EU-Hrvatska (ZSO), L. Pavić-Rogošić iskoristila je boravak u Pragu i za druge sastanke. Tako je s Romanom Hakenom iz ZSO bila na sastanku u Ministarstvu vanjskih poslova te Ministarstvu poljoprivrede, gdje je dogovorena suradnja na području ruralnog razvoja.

Također je imala susret na visokoj razini, s predsjednikom Europske komisije J.M. Barossom.

Fleksigurnost u EU Fleksigurnost u RH Zaključci