11. sastanak Zajedničkog savjetodavnog odbora EU-Hrvatska, Beč, 5. lipnja 2012.

Zajednički savjetodavni odbor EU-Hrvatska (ZSO) predstavlja Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) i hrvatske organizacije civilnog društva. Na ovom 11. sastanku, pored razgovora o političkom, gospodarskom i socijalnom razvoju do pristupa Hrvatske EU, glavna tema je bila regionalni razvoj.

U zaključcima je naglašeno da organizirano civilno društvo u Hrvatskoj, zajedno sa socijalnim partnerima, treba obvezno biti uključeno u proces usvajanja zakona, naglašena je važnost partnerskog pristupa. Govorilo se i o potrebi pojednostavljenja birokratskih postupaka u upravljanju regionalnim fondovima EU.

Potencijalnim primateljima sredstava moraju se pružiti jasne i koherentne informacije. Govorilo se i o problemu financijskih kapaciteta civilnog društva (uključujući  socijalne partnere) za ostvarivanja sufinanciranja za projekte financirane od strane EU te o tome da kašnjenje isplata može odvratiti organizirano civilno društvo od podnošenja zahtjeva za financiranje iz fondova EU-a. također se govorilo o potrebi jačanja kapaciteta svih dionika i na svim razinama za kvalitetno upravljanje projektima koje financira EU. Kako bi organizirano civilno društvo moglo odigrati svoju ulogu, organizacije moraju ojačati ljudske resurse, infrastrukture i financijske kapacitete.

Izvještaj sa sastanka
Politika regionalnog razvoja u EU
Regionalna politika u Hrvatskoj
Regionalni razvoj u Hrvatskoj

 
izdvajamo