19.06.17

Veleposlanstvo SAD-a u Zagrebu objavilo poziv za Program malih financijskih potpora 2017.

Veleposlanstvo SAD-a u Zagrebu objavilo je poziv za program malih financijskih potpora za 2017.-2018. Veleposlanstvo ovim programom poziva sve hrvatske organizacije civilnog društva da se prijave za financiranje projekata, radionica, seminara i / ili da dovedu američkog stručnjaka na seminar, radionicu ili neku sličnu edukativnu aktivnost. Rok za prijavu je 7. srpnja 2017.

Razmotrit će se prijedlozi projekata u rasponu od 5.000 do 15.000 dolara, koji se odnose na sljedeće teme:

  1. Programi borbe protiv korupcije za studente i nastavnike, što može uključivati akademsko poštenje i građanski angažman, a po mogućnosti i kampanju društvenih medija i video natjecanje
  2. Razmjena studenata, nastavnika i administratora koji pridonose internacionalizaciji kampusa na visokim učilištima. Projekti mogu uključivati konzultacije s nastavnicima i osobljem fakulteta, razvoj kurikuluma, predavanja i seminare, zajednička istraživanja ili praktične projekte
  3. Projekti koji izgrađuju kapacitete u organizacijama civilnog društva, što može uključivati profesionalni razvoj voditelja nevladinih organizacija, programe za filantropiju ili prikupljanje sredstava te projekte koji potiču međusobnu suradnju i razmjenu resursa među organizacijama civilnog društva u sličnim sektorima.

Prijedlog mora biti napisan na engleskom jeziku te dostavljen najkasnije do 7. srpnja 2017. do ponoći (24:00) putem e-maila: zagrebculturegrants@state.gov.

Financiranje se osigurava za projekte koji počinju nakon 1. rujna 2017., a završavaju najkasnije 30. rujna 2018. godine.

* Više o natječaju pogledajte OVDJE.

 
natječaj