02.03.17

Treći poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa INTERREG Europe

Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE 2014.-2020. promiče razmjenu iskustava o tematskim ciljevima među partnerima diljem Europske unije. Program intervencije je podijeljen u četiri prioritetne osi fokusirane na istraživanje, mala i srednja poduzeća, niskougljično gospodarstvo i okoliš. Rok za prijavu je 30. lipnja 2017.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri su subjekti iz svih članica Unije, Norveške i Švicarske.

Prihvatljivi prijavitelji

 • Javna tijela (nacionalna, regionalna, lokalna);
 • Institucije/tijela javnog prava (sveučilišta, razvojne agencije, poduzetničke potporne institucije);
 • Privatna neprofitna tijela.

Prihvatljive aktivnosti

 • Jačanje istraživanja, tehnološki razvoj i inovacija;
 • Jačanje konkurentnost malih i srednjih poduzeća;
 • Podrška razvoja gospodarstva s niskom razinom ugljika u svim sektorima;
 • Zaštita okoliša i promicanje resursa učinkovitost.

Prihvatljivi troškovi

 • Troškovi zaposlenog osoblja;
 • Administracija;
 • Putni troškovi i troškovi smještaja;
 • Vanjska ekspertiza i usluge;
 • Oprema.

Stopa sufinanciranja

 • 85% za javna tijela i tijela javnoga prava;
 • 75% za privatna neprofitna tijela/organizacije statusa pravne osobe.

POZIV NA INFO DAN
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, u suradnji sa Zajedničkim tajništvom Programa, poziva vas na sudjelovanje na nacionalnom info danu koji će se održati u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa te pravovremene pripreme za prijavu na 3. poziv na dostavu projektnih prijedloga.

Radionica će se održati 8. ožujka 2017. godine s početkom u 10.00h u Kongresnom centru FORUM Zagreb (Radnička cesta 50), a detaljan raspored možete pogledati: ovdje. Pojedina predavanja bit će održana na engleskom jeziku. Svoje sudjelovanje na radionici možete prijaviti putem: https://goo.gl/iPZmfZ. Pojedina predavanja bit će održana na engleskom jeziku.

/// Tekst poziva i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećoj poveznici > http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/

 
natječaj