23.05.18

Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2018.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je objavilo Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2018. godini. Rok za dostavu prijava je 20. lipnja 2018.

Prijava na Poziv ostvaruje se putem sustava www.financijskepodrske.hr

Rok za dostavu prijava je 20. lipnja 2018. godine.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 4.000.000,00 kuna.

Sve informacije o Pozivu i načinu prijave navedene su u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio natječajne dokumentacije.

Izvor: mdomsp.gov.hr

 
natječaj