03.04.18

Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih i regionalnih volonterskih centara u 2018. godini

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva sve zainteresirane udruge usmjerene na razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj da se sukladno objavljenom Pozivu prijave za financijsku podršku projektima koji doprinose promociji i razvoju volonterstva na području Republike Hrvatske. Rok za dostavu prijava je 30. travnja 2018. godine.

Prioritetna područja Poziva:

 1. Razvoj lokalnih volonterskih centara u Republici Hrvatskoj,
 2. Razvoj regionalnih volonterskih centara u Republici Hrvatskoj.

Udruge mogu prijaviti projekt lokalnog volonterskog centra za sljedeće aktivnosti:

 • aktivnosti usmjerene na izobrazbu građana, volontera i organizatora volontiranja na temu volonterskog menadžmenta i osposobljavanja za koordinatora volontera,
 • aktivnosti usmjerene na poticanje razvoja volonterstva u onim područjima u kojima isto još nije dovoljno razvijeno, uzimajući u obzir specifičnosti i potrebe lokalne zajednice,
 • aktivnosti usmjerene na osposobljavanje organizatora volontiranja za izdavanje potvrda o kompetencijama stečenima volontiranjem i promociju potvrde,
 • aktivnosti usmjerene na organizaciju volonterskih programa za studente i učenike srednjih škola (ukoliko u lokalnoj zajednici nema ni jedne srednje škole, onda učenike osnovnih škola) tijekom školskih praznika u županijama koje pokrivaju lokalni volonterski centri,
 • aktivnosti usmjerene na promociju prakse i vrijednosti volontiranja - provođenje volonterskih akcija, kampanja, dodjela nagrada za najbolje volontere, te širenje informacija o dobrobiti volonterskog rada,
 • aktivnosti usmjerene na razmjenu informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada - osnivanje baze podataka volontera i organizatora volontiranja.

Udruge mogu prijaviti projekt regionalnog volonterskog centra za sljedeće aktivnosti:

 • aktivnosti usmjerene na izobrazbu građana, volontera i organizatora volontiranja na temu volonterskog menadžmenta i osposobljavanja za koordinatora volontera,
 • aktivnosti usmjerene na osposobljavanje organizatora volontiranja za izdavanje potvrda o kompetencijama stečenim volontiranjem,• aktivnosti usmjerene na organizaciju volonterskih programa za studente i učenike srednjih škola (ili učenike osnovnih škola ukoliko u lokalnoj zajednici nema srednje škole),
 • aktivnosti usmjerene na organizaciju volonterske pomoći u učenju (instrukcija) djeci iz socijalno i materijalno ugroženih obitelji, • aktivnosti usmjerene na promociju prakse i vrijednosti volontiranja,• aktivnosti usmjerene na razmjenu informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada,• aktivnosti usmjerene na institucionalno priznavanje volonterskog rada, zagovaranje i zastupanje,
 • aktivnosti usmjerene na istraživanje i razvoj volonterstva,
 • aktivnosti usmjerene pružanju podrške lokalnim volonterskim centrima te praćenja rada lokalnih volonterskih centara na području koje se pokriva programom regionalnog volonterskog centra, raspodijeljeno prema gravitaciji područja ka 4 velika grada u Republici Hrvatskoj.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 2.400.000,00 kuna.

Ukupno planirana vrijednost Poziva po prioritetnim područjima:

 • Za područje P1 Lokalni volonterski centri: 1.700.000,00 kuna,
 • Za područje P2 Regionalni volonterski centri: 700.000,00 kuna

* Prijava na Poziv ostvaruje se putem sustava www.financijskepodrske.hr

Izvor: mdomsp.gov.hr

 
natječaj