06.03.17

Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva

Ministarstvo turizma objavilo je poziv temeljem natječaja "Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva" za koji su osigurana sredstva iz Europskog socijalnog fonda. U okviru ovog poziva izravno će se odgovoriti na društvene potrebe ranjivih skupina razvoj posebno prilagođenih programa osposobljavanja i/ili usavršavanja ranjivih skupina za veću zapošljivost u sektoru turizma i ugostiteljstva. Rok za prijavu je 3. svibnja 2017.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga potiče suradnju obrazovnih ustanova, kao subjekata čija je primarna uloga razvijanje i provedba programa, udruga kao subjekata koji će dati smjernice razvijanja programa, osobito vezano uz specifičnosti ciljnih skupina, te poslodavca kao subjekata koji će omogućiti učenje na radnom mjestu s ciljem najbržeg i najkvalitetnijeg stjecanja potrebnih vještina za rad u turizmu i ugostiteljstvu.

Osim nezaposlenih osoba koje pripadaju ranjivim skupinama obuhvaćenim Pozivom, već postojeći stručnjaci u turizmu i ugostiteljstvu, a koji djeluju kao predavači u obrazovnim ustanovama ili mentori praktične nastave, dobit će mogućnost unaprjeđenja svojih stručnih i pedagoških znanja i vještina.

Prijavitelji: ustanove za obrazovanje odraslih i udruge koje djeluju u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva

Informativne radionice

Nadležno tijelo organizira informativne radionice za potencijalne prijavitelje prema rasporedu u nastavku:

  • Osijek, dvorana Gradski vrt  7. ožujak 2017. 14:00-17:30
  • Rijeka, Gradska vijećnica 10. ožujak 2017.
  • Zagreb, Gastro Globus  14. ožujak 2017.
  • Dubrovnik, Velika vijećnica Grada Dubrovnika 17. ožujak 2017.
  • Knin, Sportska dvorana 21. ožujak 2017.
  • Šibenik, gradska knjižnica "Juraj Šižgorić" 22.  ožujak 2017.
  • Daruvar, hotel Termal 24. ožujak 2017.

* Tekst poziva i cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na sljedećoj poveznici > http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1372

Izvor: strukturnifondovi.ht

 
natječaj