17.10.18

Otvoren natječaj za prijavu kandidata za dodjelu Državne nagrade za volontiranje u 2018. godini

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku ovjavilo je Poziv za prijavu kandidata/kandidatkinja za dodjelu Državne nagrade za volontiranje u 2018. godini. Državna nagrada za volontiranje je najviše priznanje što ga Republika Hrvatska dodjeljuje za volontiranje, doprinos promicanju volonterstva i druge volonterske aktivnosti. Rok za prijavu je 31. listopada 2018.

Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da podnesu prijave s prijedlozima kandidata/kandidatkinja za dodjelu Državne nagrade za volontera/volonterku, koordinatora/koordinatoricu volontiranja i organizatora volontiranja koji su u 2018. godini, sukladno Zakonu o volonterstvu, doprinijeli razvoju i afirmaciji volonterstva u Republici Hrvatskoj.

Poziv za prijavu kandidata/kandidatkinja

Obrazac 1. -  Prijava fizičke osobe volontera/volonterke

Obrazac 2. -  Prijava fizičke osobe koordinatora/ice volontera

Obrazac 3. -  Prijava pravne osobe

Izvor: civilnodrustvo.hr

 
natječaj