11.01.18

Objavljeni natječaji za četiri mjere programa Europa za građane i novi Programski vodič 2018.

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) objavila je natječaje u sklopu programa Europa za građane 2014-2020 za sve cjeline: (1.) Europsko sjećanje te (2.) Demokratski angažman i građansko sudjelovanje koji uključuje mjere: 2.1. Bratimljenje gradova, 2.2. Umrežavanje gradova te 2.3. Projekte civilnog društva. Rok za prijavu je 1. ožujka 2018. do 12 sati.

  1. Europsko sjećanje
  2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje:
    1. 2.1. Bratimljenje gradova
    2. 2.2. Umrežavanje gradova
    3. 2.3. Projekti civilnog društva.

Rok za sve cijeline je 1. ožujka 2018. do 12 sati. Drugi rok za cijeline 2.1. Bratimljenje gradova i 2.2. Umrežavanje gradova je 3. rujna 2018.

* Više informacija o svakom natječaju možete pronaći OVDJE.

Kao dodatak objavljenim natječajima, Agencija je objavila i novi Programski vodič za 2018. godinu u kojem su uvedene neke izmjene u odnosu na prošlogodišnji vodič, između kojih valja izdvojiti:ukupni budžet programa za razdoblje 2014-2020 uvećan je sa 185.468.000 na 187.718.000 eura, pojednostavljen je obrazac za procjenu projektnih prijedloga te mu je dodana nova stavka "use of innovative channels of e-participation" pa će se od sada bodovati i korištenje društvenih mreža i općenito korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija za diseminaciju rezultata projektnih aktivnosti,kao i do sada, predfinanciranje za mjeru bratimljenja gradova ne postoji, ali iznos predfinanciranja za ostale mjere je izmijenjen sa "do maksimalno 50%" na "40-60% iznosa zatraženih financijskih sredstava".

Paušalni iznosi za pojedine aktivnosti u sklopu projekta su uvećani (tablice u annexu 2), u cjelini Europsko sjećanje će se od sada davati prednost projektima koji će biti usmjereni na mlađe generacije.

* Programski vodič, sve detalje oko kriterija prijave te navedene izmjene možete pronaći OVDJE. Vodič je trenutno dostupan samo na engleskom jeziku, a do kraja siječnja bit će dostupan i na hrvatskom jeziku.

Više o Programu Europa za građane: http://europazagradane.hr/

Izvor: Ured za udruge Vlade RH

 
natječaji