08.07.20

Objavljena dva nova poziva za programe informiranja i promocije poljoprivrednih proizvoda - Enjoy it's from Europe

Kako bi podržala poljoprivredno-prehrambeni sektor uslijed krize izazvane COVID-19, Komisija je raspisala dva poziva za prijedloge programa promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koja se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama s rokom predaje do 27. kolovoza 2020. Prijedlozi se mogu zaprimati od 7. srpnja 2020.

Europska komisija objavila je dva nova poziva za podnošenje prijedloga za programe promocije poljoprivrednih proizvoda u svijetu i unutar Europske unije u skladu s Uredbom (EU) br. 1144/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koja se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama s rokom predaje do 27. kolovoza 2020.
Prijedlozi se mogu zaprimati od 7. srpnja 2020.

Pozivi nadopunjuju iznimne mjere podrške koje je nedavno usvojila Europska komisija i ciljaju sektore koji su najviše pogođeni krizom (prihvatljivi sektori za potporu promocije su: voće i povrće, vino, žive biljke, mlijeko i mliječni proizvodi i krumpir). Promotivni programi će se provoditi u Europskoj uniji ili bilo kojoj trećoj zemlji, i to u trajanju od jedne godine.

Odobreni iznos je 10 milijuna eura (5 milijuna eura za MULTI programe i 5 milijuna eura za SIMPLE programe).

Prihvatljivi podnositelji prijave (organizacije predlagateljice) moraju biti: trgovinske ili međutrgovinske organizacije koje su u Hrvatskoj reprezentativne za određeni sektor ili sektore, a posebno:sektorske organizacije i skupine odnosno svako udruženje, bez obzira na njihov pravni oblik, sastavljeno uglavnom od proizvođača ili prerađivača istog proizvoda pod uvjetom da su reprezentativne za naziv koji je zaštićen sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i koji je obuhvaćen tim programomtrgovinske ili međutrgovinske organizacije koje su na razini Europske unije reprezentativne za određeni sektor ili sektore-priznate proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacijatijela poljoprivredno-prehrambenog sektora čiji su cilj i aktivnost usmjereni ka pružanju informacija o poljoprivrednim proizvodima i njihovoj promociji i kojima je povjerena zadaća pružanja javnih usluga u tom području.

Nepovratna sredstva EU usmjerena na obnavljanje normalnih tržišnih uvjeta, iznose do 85% opravdanih troškova.

Ovo je prvi put da Komisija raspisuje takve pozive, u slučaju ozbiljnih poremećaja na tržištu i kada se na promotivne akcije gleda kao na odgovarajući odgovor na situaciju. Kriza COVID-19 imala je značajan utjecaj na specifične poljoprivredno-prehrambene sektore, uglavnom zbog brzih promjena u potražnji i zatvaranju restorana, barova i kafića diljem Europske unije.

Pozivi će biti otvoreni do 27. kolovoza 2020.

* Više informacija dostupno je OVDJE.

 
natječaj