23.10.18

Objavljen Poziv Kreativne Europe za Potporu europskih projektima suradnje

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije objavila je natječaj za potprogram Kultura programa Kreativna Europa za Potporu europskim projektima suradnje. Rok za prijavu je 11. prosinca 2018.

Objavljen je natječaj za potprogram Kultura programa Kreativna Europa za Potporu europskim projektima suradnje u kategorijama:

•  manji projekti suradnje (sufinanciranje EU do 200.000,00 € / 60% projekta)

•  veći projekti suradnje (sufinanciranje EU do 2.000 000,00 € / 50% projekta)

Na službenim stranicama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu ( EACEA) možete pročitati natječaj u cijelosti i pronaći sve detalje natječaja, vodič za korisnike, dokumente kao i odgovarajuću prijavnicu (eForm).

Za sva pitanja koja se tiču sudjelovanja u potprogramu Kultura možete kontaktirati Desk Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture.

Tekst natječaja (na engleskom jeziku) je dostupan OVDJE.

Izvor: min-kulture.hr

 
natječaj