17.08.18

Objavljen poziv „Revitalizacija brownfield lokacija“ za Urbanu aglomeraciju Zagreb

Grad Zagreb i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavili su Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Revitalizacija brownfield lokacija". Prijave na ovaj poziv bit će moguće najranije od 20. rujna 2018. u 11:00 sati.

Cilj Poziva je revitalizacija brownfield lokacija na području Urbane aglomeracije Zagreb, tj. obnova područja, zemljišta, nekretnine ili građevine koje su neadekvatno korištene, zapuštene ili napuštene, a mogu bili zagađene i/ili onečišćene, pri čemu iste predstavljaju vrijedan prostorni resurs unutar područja Urbane aglomeracije Zagreb koji se može prenamijeniti i urediti za potrebe stanovništva ili ekonomske isplative investicije.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • Organizacije civilnog društva
  • Jedinice lokalne samouprave
  • Jedinice regionalne (područne) samouprave lokalne/regionalne javne institucije
  • Tijela javne vlasti

Partneri
Partnerske organizacije i partnerstvo je prihvatljivo. Prijavitelj se na Poziv može prijaviti samostalno ili zajedno s partnerom/ima. U slučaju prijave na Poziv s partnerom, ili više njih, partner(i) mora(ju) ispunjavati sve uvjete prihvatljivosti kao i prijavitelj.

Raspoloživost sredstava
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 161.744.625,76 HRK.

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta.
Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dodijeljen u sklopu ovog Poziva je:

  • najniži iznos 3.500.000 HRK
  • najviši iznos 50.000.000,00 HRK

Sufinanciranje projekta od strane prijavitelja u sklopu ovog Poziva je obvezno. Prijavitelj se obvezuje osigurati: sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova Projekta te iznosa bespovratnih sredstava dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova u sklopu ovog Poziva,sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova.U sklopu ovog Poziva korisnik ima pravo zatražiti predujam. Ukupni iznos predujma ne može biti viši od 30% ukupne vrijednosti dodijeljenih bespovratnih sredstava.


INFORMATIVNE RADIONICE

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizira informativnu radionicu za Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Revitalizacija brownfield lokacija" Urbane aglomeracije Zagreb, koja će se održati u utorak, 28. kolovoza 2018. godine s početkom u 10:00 sati u Hotelu International, Miramarska cesta 24, u dvorani Grand Salon I u prizemlju. Registracija sudionika započinje u 9:30 sati.

Svi zainteresirani sudionici svoj dolazak moraju prijaviti do petka 24. kolovoza 2018. godine na e-mail adresu: andreja.rast@mrrfeu.hr

Sve informacije i detalje o Pozivu možete pronaći OVDJE i na stranici efondovi.mrrfeu.hr.

 

Izvor: zagreb.hr

 
natječaj