15.09.17

Najava natječaja ˝Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina˝

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku najavljuje poziv na dostavu projektnih prijedloga koji će povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada s marginaliziranim skupinama.

  • Fond: Europski socijalni fond
  • Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
  • Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
  • Status: najava
  • Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
  • Područje: civilno društvo, zapošljavanje, socijalna uključenost
  • Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva

Sažetak: Opći cilj programa dodjele bespovratnih sredstava je poduprijeti projekte koji će povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada s marginaliziranim skupinama. Specifični ciljevi Poziva su: dokvalifikacija, prekvalifikacija i stjecanje stručnih znanja pripadnika ciljane skupine kroz razvoj i provedbu programa obrazovanja odraslih uz korištenje metoda i tehnika prilagođenih korisnicima s različitim vrstama invaliditeta; osnaživanje te razvoj mekih i transverzalnih (prenosivih) vještina marginaliziranih skupina razvojem i provedbom ciljanih programa te radionica; razvoj i širenje individualiziranog pristupa u pružanju usluga mentorstva korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu s ciljem radne aktivacije i socijalnog uključivanja; jačanje kapaciteta stručnjaka iz različitih sektora u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada za pripadnike ciljnih skupina. Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva iznosi 99.918.750,00 kn.

* Više informacija pročitajte OVDJE.

 
natječaj