17.08.18

Javni poziv za sufinanciranje projekata u 2018. godini prema Programu za financiranje poboljšanja socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture

Program predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji područja jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5 % u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva 2011. Rok za podnošenje zahtjeva je 7. rujna 2018.

Pozivaju se svi zainteresirani prihvatljivi podnositelji zahtjeva, da kao nositelji pokretanjapotrebnih promjena u društvenim, gospodarskim i drugim razvojnim aktivnostima dostavesvoje zahtjeve za sufinanciranje projekata u 2018. godini, usklađene s ciljevima Programa.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave, a prihvatljivi objekti ulaganja su objekti javne namjene u vlasništvu prihvatljivih podnositelja ili u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji i u njihovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu.

Prihvatljive aktivnosti su radovi na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji prihvatljivih objekata za koje je već pripremljena prostorno-planska i projektno-tehnička dokumentacija, izdane potrebne dozvole i suglasnosti. Prihvatljive su i aktivnosti na nastavku/završetku već započetih projekata.

Najviši iznos sufinanciranja troškova jest 500.000,00 kuna, a rok za podnošenje zahtjeva jest 7. rujna 2018. godine.

* Više informacija možete pronaći na stranicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Izvor: europski-fondovi.eu

 
natječaj