17.08.18

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za dodjelu potpora jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Programu razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini. Javni poziv otvoren je do 21. rujna 2018.

Predmet Javnog poziva je dodjela potpora iz Fonda za razvoj turizma za sufinanciranje razvoja javne turističke infrastrukture.

Predmet sufinanciranja su:

 • Plaže
 • Centri za posjetitelje i interpretacijski centri
 • Javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma
 • Javni zahodi
 • Javna golf igrališta
 • Žičare

Za dodjelu potpora iz Fonda kao predlagatelji projekta mogu se prijaviti:

 • Jedinice područne (regionalne) samouprave - županije
 • Jedinice lokalne samouprave - gradovi i općine

OPĆI CILJ: Poticanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija

POSEBNI CILJEVI:

 • Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda
 • Razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove
 • Primjerenija valorizacija resursa
 • Stvaranje nove atrakcijske osnove
 • Generiranje novih motiva dolask
 • Ravnomjernija prostorna distribucija potražnjePoticanje rasta turističke potrošnje
 • Povećanje zadovoljstva gostijuInovativna  interpretacija  prirodne  i  kulturne  materijalne  i  nematerijalne baštin
 • Upravljanje posjetiteljima

IZNOSI POTPORE: Ministarstvo turizma sufinancirat će do 80 posto, odnosno 90 posto opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta. Maksimalni iznos sufinanciranja ovisit će o indeksu razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Tako će I. i II. skupina razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave i I., II., III. i IV. skupina razvijenosti imati pravo na sufinanciranje projekata u iznosu do 90 posto opravdanih/prihvatljivih troškova, a ostale skupine do 80 posto opravdanih/prihvatljivih troškova.

* Cjeloviti tekst Programa i natječajna dokumentacija dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva turizma.

Javni poziv je otvoren do 21. rujna 2018. godine, a sve informacije mogu se zatražiti isključivo elektroničkom poštom na email adresu: fondzaturizam@mint.hr

Izvor: ekovjesnik.hr
Slika: Ministarstvo turizima

 
natječaj