10.02.20

Inicijativa mladih za ljudska prava poziva na prijavu u program Prakse u civilnom društvu

Inicijativa mladih za ljudska prava poziva sve organizacije civilnog društva, zaklade i organizacije u području društvenog poduzetništva da se prijave na program Prakse u civilnom društvu.

Program Prakse u civilnom društvu će organizacijama omogućiti financijsku i mentorsku potporu, razvijanje 80-satnog programa namijenjenog mladima do 30 godina koji žele steći iskustvo rada u organizacijama civilnog društva i saznati više o specifičnim tematskim područjima kao i tipovima posla koje mogu raditi u udrugama.

Glavni cilj Programa prakse u civilnom društvu je dvojak:
- osnažiti buduće radnike formalnim i neformalnim znanjima i vještinama potrebnim za rad u organizacijama civilnog društva

- dati priliku mladima bez radnog iskustva za stjecanje korisnog i konkretnog znanja i vještina za različite pozicije unutar organizacija civilnog društva.

Sukladno mogućnostima i tipu organizacija u kojima će mladi dobiti priliku za stjecanje iskustva, budućim praktikantima nude se opcije za učenje i razvoj vještina u području projektnog menadžmenta, vođenja ureda, financija i projektne administracije, komunikacije i PR-a, zagovaranja javnih politika i provođenja treninga, edukacija i radionica.

Budući mentori i mentorice mogu se do 28. veljače prijaviti ispunjavanjem prijavnog obrasca na adresi:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK58x1SYwCbkKby7-e5lc-9bhcLjuov_shvjzNGPjnAFoNnQ/viewform

Inicijativa mladih poziva sve zainteresirane organizacije da se prijave za mentoriranje.

Detaljnije na:  http://www.civilnodrustvo.hr/inicijativa-mladih-za-ljudska-prava-poziva-na-prijavu-u-program-prakse-u-civilnom-drustvu/

 
natječaj