17.09.19

Grad Zagreb objavio je poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2020.

Pravo podnošenja prijava na ovaj Poziv imaju javne gradske ustanove kulture, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, udruge i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnosti iz područja kulture i umjetnosti. Rok za prijavu je 9. listopada 2019.

Grad Zagreb će u Program javnih potreba u kulturi za 2020. uvrstiti:

 1. djelatnosti ustanova kulture kojima je osnivač Grad Zagreb;
 2. programe strukovnih i drugih udruga u kulturi te umjetničkih organizacija;
 3. programe i manifestacije u književnoj, knjižničnoj i nakladničkoj djelatnosti;
 4. programe izdavanja knjiga i časopisa u kulturi;
 5. projekte, akcije i manifestacije s područja kazališne, glazbene i plesne djelatnosti;
 6. programe izložbi, akcija i manifestacija u muzejskoj djelatnosti;
 7. programe izložbi i drugih manifestacija u likovnoj djelatnosti te izdavanja likovnih monografija od posebnog interesa za Grad Zagreb;
 8. programe i projekte u filmskoj i audiovizualnoj djelatnosti, filmske manifestacije iprodukciju autorskih filmova svih vrsta audiovizualnih zapisa i filmsko nakladništvo;
 9. programe poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma te manifestacija na području kulturno-umjetničkog amaterizma;
 10. programe inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi;
 11. programe zaštite knjižnične, muzejske i kazališne građe ustanova kulture kojima je osnivač Grad Zagreb, te otkupa umjetnina spomeničkog značenja;
 12. programe međugradske, međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje iz naprijed navedenih područja.

* Više o natječaju pogledajte OVDJE.

Izvor: zagreb.hr

 
natječaj