15.07.20

Grad Zagreb objavio Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova za 2020.

Gradonačelnik Grada Zagreba raspisao je Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova za 2020. Poziv je otvoren do 15. studenoga 2020. odnosno do iskorištenja sredstava osiguranih u proračunuGrada Zagreba u okviru razdjela nadležnih gradskih upravnih tijela.

Obavijest o objavi Javnog poziva objavljena je 9. srpnja 2020. u Jutarnjem listua
Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih izprograma Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova za projekte koji su odobreni i/iliugovoreni s Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom, nadležnim ministarstvom ili drugim ugovornim tijelom:

(1) U okviru natječaja iz sljedećih programa do dana 31.12. 2023. godine:

 • Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.
 • Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.
 • Program Obzor 2020.
 • Program Erasmus +
 • Program Europa za građane
 • Program Zdravlje za rast ( Treći višegodišnji program EU u području zdravstva)- Program o pravima, jednakosti i građanstvu- Program Konkurentnost malog i srednjeg poduzetništva- Program Potrošač 2014.-2020.
 • Program Kreativna Europa
 • Program Zapošljavanje i socijalne inovacije
 • Program transnacionalne suradnje Mediteran 2014.-2020.
 • Program transnacionalne suradnje Dunav 2014.-2020.- Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014.-2020.
 • Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2014.-2020.
 • Program URBACT 2014.-2020.
 • Program Interreg VC 2014.-2020.
 • Program Prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska 2014.-2020.
 • Program LIFE - program za zaštitu okoliša i klimatske akcije

(2) u okviru natječaja kojeg raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta te Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, osim programa Europske unije

(3) u okviru natječaja iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, Financijskog mehanizma Europskoggospodarskog prostora (EGP) i Kraljevine Norveške 2014.-2021.

* Javni poziv s cjelokupnom dokumentacijom na internetskoj stranici Grada Zagreba:   https://www.zagreb.hr/javni-poziv-za-sufinanciranje-provedbe-projekata-u/159765

 
natječaj