11.10.17

Zaklada "Kultura nova" organizira seminar "Rad u organizacijama civilnog društva u kulturi"

U sklopu programa "Obrazovanje u kulturnom menadžmentu", Zaklada "Kultura nova" u petak, 13. listopada 2017. održava seminar o problematizaciji rada i radnih uvjeta u suvremenoj kulturi i umjetnosti, uz osiguran video prijenos za sve koji nisu u mogućnosti sudjelovati na seminaru. Rok prijave je 12. listopada.

Globalni pokazatelji pokazuju da je kultura sve više izložena nestabilnosti i nesigurnosti: radnici u kulturi imaju visok stupanj predanosti radu koji je često fragmentiran i nepredvidiv, dok u usporedbi s drugim sektorima zarađuju skroman dohodak od svog primarnog posla u kulturi, pa im sekundarni poslovi pomažu u osiguravanju vlastite egzistencije. Mnogima je unatoč tomu zajednička nadprosječna motivacija i upornost. Takva atipičnost rada i sve češći odmaci od tradicionalnih ugovornih radnih odnosa, obilježja su koja dijeli i domaći kulturni sektor.

U nastojanju da se doprinese rješavanju problema koji proizlaze iz takve organizacije rada i njegove "strukturne nestabilnosti", Zaklada "Kultura nova" provela je istraživanje i sveobuhvatnu analizu radnih uvjeta civilnog sektora u kulturi te ih predstavila u studiji "Osvajanje prostora rada. Uvjeti rada organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti". Nakon ovih prvih koraka u Zakladinim promišljanjima mjera za poboljšanje radnih uvjeta ovog specifičnog polja u kulturi, osmišljen je seminar "Rad u organizacijama civilnog društva u kulturi" kao sljedeća etapa u problematizaciji rada i radnih uvjeta u suvremenoj kulturi i umjetnosti s posebnim naglaskom na radnopravnu dimenziju atipičnih oblika i karakteristika zaposlenosti u ovom sektoru, a na koje je ukazalo i navedeno istraživanje (neplaćeni izvanredni oblici rada i bolovanja, financijska potkapacitiranost organizacija i pokrivanje plaća iz više izvora, nefiksirano radno vrijeme i rad za vrijeme vikenda, blagdana i godišnjih odmora i sl.).

Zaklada je seminar osmislila u suradnji s Mariom Kikašem, a program je namijenjen predstavnicima organizacija civilnoga društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti, ali i svim drugim (samo)zaposlenima i angažiranima u području kulture koji su zainteresirani za temu rada.

Svi zainteresirani za seminar koji nisu u mogućnosti sudjelovati moći će pratiti program putem video prijenosa na sljedećoj poveznici: https://youtu.be/WQZAakkMsrM, a u rasprave će se moći uključiti sa svojim pitanjima i komentarima upućenima na e-adresu: edukacija@kulturanova.hr.

Sudjelovanje na seminaru je besplatno, ali se zbog ograničenog broja mjesta svi zainteresirani za sudjelovanje trebaju registrirati najkasnije do 12. listopada 2017. (12:00 h) na sljedećoj poveznici.

Detaljan program seminara možete preuzeti OVDJE.

 
događanja