11.04.19

Vijeće EU-a osnovalo Skupinu stručnjaka na visokoj razini

Vijeće je 9. travnja 2019. donijelo odluku o osnivanju Skupine stručnjaka na visokoj razini za europsku financijsku strukturu za razvoj.
Do listopada 2019. Skupina bi trebala podnijeti izvješće u kojem se utvrđuju izazovi i prilike u pogledu racionalizacije načina na koji se razvojne politike financiraju na razini EU-a te u kojem se preporučuju mogućnosti za reformu postojećeg sustava.

Skupinom će predsjedati Thomas Wieser, a sastojat će se od osam neovisnih članova.

Skupina je posebice zadužena za razmatranje svih postojećih instrumenata za razvoj kojima upravljaju Komisija, Europska investicijska banka (EIB) i Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) te za određivanje načina na koji maksimizirati dodanu vrijednost europske financijske strukture za razvoj, uzimajući u obzir postojeća relevantna nacionalna i međunarodna tijela.

Od Skupine stručnjaka očekuje se da svoje preporuke daje na temelju:

  • procjene sposobnosti sadašnjeg sustava da se u okviru njega ostvare prioriteti EU-a u pogledu vanjskog djelovanja i razvoja
  • analize prednosti i nedostataka svih instrumenata i uključenih aktera
  • potencijala svake institucije da dodatno poboljša sudjelovanje privatnog sektora i državne zajmove

Izvor: consilium.europa.eu

 
događanja