08.05.19

Poziv na konferenciju "EU projekti u službi održivog razvoja"

Visoka škola za međunarodne odnose i diplomaciju Dag Hammarskjold organizira konferenciju "EU projekti u službi održivog razvoja" koja će se održati 14. svibnja 2019. u Zagrebu. Na konferenciji  će se održati dvije panel rasprave koje će dati odgovor na pitanja kako EU fondovi doprinose ostvarenju ciljeva Agende 2030 i kako do EU fondova te savjete onih koji se EU projektima bave već godinama, u ulozi konzultanta ili korisnika sredstava. Rok za prijavu je 14. svibnja.

Konferencija se organizira prvenstveno za studente, ali i širu javnost s ciljem promocije EU fondova, EU projekata te  održivog razvoja.

Teme o kojima će se raspravljati su:

  • Kako do EU fondova?
  • Može li se rast i razvoj temeljiti na EU fondovima?
  • Koliko i kako se EU fondovi koriste?
  • Uspješno provedeni projekti
  • Razvoj poljoprivrede, poduzetništva i energetike
  • Prepreke ostvarivanju globalnih ciljeva održivog razvoja

Konferencija će se održati 14. svibnja 2019. s početkom u 17h na adresi Filipa Vukasovića 1, I. kat, dvorana 113. Rok za prijavu je 14. svibnja u 15h.

Poveznica za prijavu se nalazi OVDJE.

 
događanja